Roller och behörigheter Pascal

Roller och behörigheter Pascal är en beskrivning av vilka roller och behörigheter som finns i Pascal och vilken funktionalitet som är kopplad till rollen.