Information om slutexpedierade, utgångna recept i Pascal

Tisdagen 23 mars 2021, klockan 12:30-13:00, sker en mindre uppdatering i Pascal med anledning av en förändring kring hanteringen av receptstatus som eHälsomyndigheten har infört.

Förändringen som eHälsomyndigheten har infört är en del av de avvikelser som Pascal-förvaltningen har upptäckt i samband med arbetet inför Nationella läkemedelslistans införande. Avvikelserna har påtalats för eHälsomyndigheten och åtgärder är under diskussion. Eftersom den här förändringen har påverkan på hur recept visas i läkemedelslistan i Pascal och således kan ha inverkan på patientsäkerheten väljer Pascal-förvaltningen att genomföra denna extra uppdatering för att informera berörda användare.

Bakgrund

eHälsomyndigheten införde 2020-12-10 en ändring i sin hantering av receptstatus. Förändringen innebär att ett slutexpedierat recept får status ”Utgången” när receptets giltighetstid är överskriden och därmed hamnar under Historiska recept. Tidigare hade ett slutexpedierat recept kvar sin status ”Slutexpedierad” även efter att receptet gick ut, och visades därmed under Aktuella recept i 3 månader efter slutexpeditionsdatumet. Receptet visades på det sättet i Pascal för att uppmärksamma användaren om att patienten troligen fortfarande tar läkemedlet och att receptet eventuellt behöver förnyas.

 eHälsomyndighetens införda ändring medför att slutexpedierade, utgångna recept inte längre ingår i beslutsstöden, t.ex. interaktionskontrollen, i Pascal. Dessa recept syns inte längre i läkemedelslistan under Aktuella recept trots att patienten fortfarande kan ta läkemedlet. Recepten visas istället som randiga under Historiska recept.

Förändring i Pascal

Det kommer att visas information om vad som gäller för slutexpedierade, utgångna recept för användaren i Pascal. Informationen visas endast för användare som hanterar patienter som har den typen av recept under Historiska recept.

Det kommer att visas en gul informationsdialog i läkemedelslistan ovanför Historiska recept, med texten:

”Patienten har historiska recept vars senaste uttag var för mindre än 3 månader sedan vilket kan innebära att patienten fortfarande tar läkemedlet. De recepten är randiga nedan och ingår inte i beslutsstöden. För bakgrund se mer under Information.”

Genom att trycka på Information, längst upp i den blåa menyn, visas mer bakgrund.

Texten under Information finns tillgänglig att läsa för alla användare i Pascal. Menyn skiftar färg runt ikonen för Information för användare som inte har läst den nya texten under Information.