Öppen info: Statistiktjänsten

 

Statistiktjänstens Informationsyta

Statistiktjänsten ger intressenter möjlighet att se, visualisera och analysera användningen av   Ineras olika tjänster. En del av Statistiktjänsten är publik för alla som har behov eller ett allmänintresse av den information som tjänsten visar. Andra delar är bara tillgängliga för specifika målgrupper.

Denna informationsyta för Statistiktjänsten ger vägledning vad den publika statistiken visar och hur man kommer åt den.

Om Statistiktjänsten

Tjänsten tillhandahåller statistik över användandet av Ineras olika tjänster som presenteras i form av rapporter med tabeller och grafer som kan filtreras efter behov.

Statistiktjänsten består av fyra erbjudanden:

  • Publik Statistik som visar hur varje tjänst används

  • Publik statistik som sammanställer och visar en organisations användande av Ineras tjänster

  • Detaljerad statistik för enskilda tjänster som bara är tillgänglig för de med behörighet

  • Annan statistik, analyser och rapporter

 Underliggande data kommer från Ineras tjänster och uppdateras varje dygn.

Innehåll

Sök bland innehållet

Länkar

Sida

Länk