Aktuellt

Här presenteras aktuell information* om Statistiktjänsten och den Statistik som publiceras på inera.se.

2021-06-10 Export från Statistiktjänstens publika sidor fungerar inte som den ska. Viss export fungerar inte alls och viss export ger fel format på utdata, datum istället för decimalt. (STT-179 & STT-166)

2022-06-20 Statistiktjänsten får inte in data från e-tjänsterna sent och det finns en eftersläpning på 1-2 dagar . (STT-416)

2022-04-07 Producent visar alltid okänd för NTjP (STT-532)

2022-05-24 För datum efter 24 maj stämmer inte statistiken för andel invånarkonton som i första hand vill ha information digitalt. (STT-590)

*observera att information tas bort när den inte längre är aktuell

Release Notes

Statistikplattformen produktionssätter justeringar av statistik och ny funktionalitet fortlöpande. Dessa Release Notes sammanfattar förändringar som påverkar konsumenter av den publika statistiken med start April 2021.

Release månad

Område

Ärende

Beskrivning

Release månad

Område

Ärende

Beskrivning

2022 jul

Personuppgift tjänst

STT-272

Statistik för Personuppgifttjänsten är publicerad på inera.se

 

Elektronisk remiss

STT-530

Statistik för tjänsten Elektronisk remiss är publicerad på inera.se

 

Kvalitetsregister

STT-543

Statistik för tjänsten Kvalitetsregister är publicerad på inera.se

2022 jun

Synpunkter & klagomål

STT-330

Statistik för Synpunkter & klagomål finns tillgänglig för inloggade användare

2022 maj

Generellt

STT-566

formatering av rapporter på inera..se har påverkats av uppdateringar och visade strck, symboler och filter på ett felaktigt sätt. Detta är justerat för all publik statistik.

 

Pascal

STT-555

Antal inloggningar har visat fel värde sedan början av 2022. Justerat så det visar rätt.

2022 apr

Stöd och behandling

STT-403

Statistiken utökad med avslutningsorsak.

2022 mar

Journalen

STT-484

Filtrering utifrån Region har justerats så att den sker utifrån invånarens region

2022 feb

Inget

 

 

2022 jan

Stöd och behandling

STT-380

Beräkning av antal pågående moment adderat i statistiken

2021 dec

Nitha

STT-182

Beräkning av antal publicerade analyser har visat felaktigt värde. Justering är gjord i både Organisationsstatistiken och i statistik för Nitha.

 

1177 på telefon

STT-209

Filtrering för region visade även “Förmedlingstjänster” och “Nationell”. Justering är gjord.

 

1177 på webben

STT-311

Sökorden Distance och Name listas bland sökord men kommer inte från manuella sökningar. Dessa är nu borttagna ur lista på sökord.

2021 nov

Säkerhetstjänster

STT-224

Antal spärrar har inte kopplat till rätt län utan legat under Okänt län. Där det går att koppla är detta gjort.

2021 okt

1177 e-tjänster

STT-189

För statistik kopplat till 1177-Etjänster visas nu också flödestyp.

 

Formulärtjänst

STT-192

Visning av genomsnittlig formulärtid visas nu i timmar istället för dagar & timmar.

 

Pascal

STT-218

Rättning av beräkning av antal vårdtagare per 1000 invånare.

2021 sep

Öppen info

STT-101

All statistik på http://inera.se har beskrivningar publicerade på öppen information för Statistiktjänsten.

 

Filter ordning

STT-173

Filter för statistik på http://inera.se presenteras i en vald ordning istället för som tidigare en slumpmässig ordning.

 

Webbstatistik

STT-91

Statistik för webb besök hämtas från nytt system och kompletterar tidigare hämtningar för tidsperiod efter 2021 februari.

2021 maj

Webbtidbokning

STT-42

Beräkning av antal bokningar per region visade ibland fel. Justering är gjord av koppling mellan bokning och vårdgivare. Observation att webtidbokning mäter antal meddelanden och inte antal bokningar är förtydligat i beskrivning av data.

 

Filter på inera.se

STT-39

Alla län syntes inte i filter på http://inera.se . Detta är nu löst.

 

Stöd och behandling

STT-132

Data har saknats för att koppla vårdgivare till moment i Stöd och behandling. Detta har gjort många moment har inte haft vårdgivare okänd. Detta är nu löst men beroende på hur vårdgivare är uppsatta i HSA kan det fortfarande finnas enstaka moment som inte har vårdgivare kopplat.

 

Stöd och behandling

STT-142

Hallands- och Sörmalnds län visas två gånger i statistiken. Detta är nu hanterat så att de bara visas en gång.

2021 april

Formulärhantering

STT-34

Koppling mot senaste historiken för namn på mottagning gav många listningar mot okänt län i Formulärhantering. Logik ändrad så senaste information tar län i stället för namn på mottagning.

 

Webbtidbokning

1177 på telefon

STT-36

Det finns dubbletter i namnsättning av Län som beror på olika stavning när mottagningar registreras. ex i webbtidbokning visas västmanland2ggr med olika stavning. Logik införd för att dölja för användare att det finns olika stavningar.

 

Pascal

STT-104

Text som beskriver Pascal är inte i linje med visad statistik. Text uppdaterad till mer generisk text.