Användarforum Formulärhantering

  • Varje månad håller Formulärhantering Användarforum. Syftet med forumet är att koordinera och samla in behov samt att vara en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte. Som deltagare på Användarforum påverkar du kommande funktioner i tjänsten samt diskuterar aktuella frågeställningar med dina kollegor i andra regioner.

  • Forumets huvudpunkt – vi diskuterar ett utvalt fördjupningsområde 🔎

  • Ni delar era bästa trix och värsta fallgropar. Sharing is caring! 💌

  • Kravställning för nya funktioner 🧩

Föranmäl gärna din frågeställning till formularhantering@1177.se, så tar vi upp den gemensamt på mötet.

På inera.se finns mer information om Användarforum.

Planerade datum för 2022

Videomöten hålls en gång per månad under 2022 på onsdagar kl 10.00-11.30.

19 januari

9 februari

9 mars

13 april Utgår

11 maj

8 juni

7 september

12 oktober

9 november

14 december