Om Användarforum

  • Varje månad håller Formulärhantering Användarforum. Syftet med forumet är att koordinera och samla in behov samt att vara en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte. Som deltagare på Användarforum påverkar du kommande funktioner i tjänsten samt diskuterar aktuella frågeställningar med dina kollegor i andra regioner.

  • Forumets huvudpunkt – vi diskuterar ett utvalt fördjupningsområde 🔎

  • Ni delar era bästa trix och värsta fallgropar. Sharing is caring! 💌

  • Kravställning för nya funktioner 🧩

Föranmäl gärna din frågeställning till formularhantering@1177.se, så tar vi upp den gemensamt på mötet.

På inera.se finns mer information om Användarforum.

Kommande användarforum

Videomöten hålls en gång per månad under 2023 på onsdagar kl 10.00-11.30.

25 januari 2023

22 februari 2023

22 mars 2023

26 april 2023

24 maj 2023 OBS! kl 13.30-15.00

14 juni 2023

27 september 2023

25 oktober 2023

29 november 2023

Innehållsförteckning Användarforum

Behörighet, “Samtliga medarbetare” - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/421299603

covid-19 - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/321454782, https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/421299603 , https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2209644588 , https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2269131022

covid-19, Smittspårningsverktyget -https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2394358176

Effekthemtagning / ROI - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/208769193

Export av formulärsvar - Välja innehåll i PDF-filen: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2625733101

Export av formulärsvar - Exempel från Skånes setup med automatisk överföring från fristående Formlärhantering till bakomliggande system: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/3067740161

FHIR-anslutning: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2748122249

Formulär ur forskningsperspektiv - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/297372314

Förhandsgranska mobilversionen av formulärmallen - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/297372314

Förloppsindikator, hur långt har jag kommit? - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/421299603

Förvaltning av formulärhanteringen, Region Västerbotten visar sin triageringsenkät för val av formulärtjänst - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/421299603

Gallra (radera) formulär enligt filter - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2394357959

Gemensamma mallar - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2895609862

Integrera Formulärhantering i ett flöde, t ex Tidbolkning - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2941747201 , https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2941747201 https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/266602736 , https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/257591858 , https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/3014716

Integration av journalsystem - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/266602736 , https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/257591858

Kodverk - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2800582665

Patientriskanalys - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/257591858

PDF-exporten, hur ska den se ut? - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/297372314

Resultatberäkning på djupet - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/491194312

SoB:sDesignguide - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/297372314

Språkstöd, nästan - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/3110240257

Statistik - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/266602736, https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/297372314

Tillgänglighet (skärmläsare, alt-text, m.m.) - •2020-09-16 Releasedemo FRM_R20.04

Tjänstedomän 2.1 - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2941747201

Uppföljningsvyn, välj vilka kolumner och filterfält som ska visas - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2625733101

Utbud av mallar - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/3110240257

Utskriftsformat - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/297372314