Om Användarforum

  • Varje månad håller Formulärhantering Användarforum. Syftet med forumet är att koordinera och samla in behov samt att vara en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte. Som deltagare på Användarforum påverkar du kommande funktioner i tjänsten samt diskuterar aktuella frågeställningar med dina kollegor i andra regioner.

  • Forumets huvudpunkt – vi diskuterar ett utvalt fördjupningsområde 🔎

  • Ni delar era bästa trix och värsta fallgropar. Sharing is caring! 💌

  • Kravställning för nya funktioner 🧩

Föranmäl gärna din frågeställning till formularhantering@1177.se, så tar vi upp den gemensamt på mötet.

På inera.se finns mer information om Användarforum.

Kommande användarforum

Videomöten hålls en gång per månad under 2023 på onsdagar kl 10.00-11.30.

29 november 2023

21 februari 2024

24 april 2024

4 september 2024

16 oktober 2024

27 november

 

Innehållsförteckning Användarforum

Behörighet, “Samtliga medarbetare” - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/421299603

covid-19 - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/321454782, https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/421299603 , ,

covid-19, Smittspårningsverktyget -

Effekthemtagning / ROI -

Export av formulärsvar - Välja innehåll i PDF-filen:

Export av formulärsvar - Exempel från Skånes setup med automatisk överföring från fristående Formlärhantering till bakomliggande system:

FHIR-anslutning:

Formulärflöde / Guidningsformulär, t ex Tidbolkning -
Formulär ur forskningsperspektiv -

Förhandsgranska mobilversionen av formulärmallen -

Förloppsindikator, hur långt har jag kommit? -

Förvaltning av formulärhanteringen, Region Västerbotten visar sin triageringsenkät för val av formulärtjänst -

Gallra (radera) formulär enligt filter -

Gemensamma mallar -

Integration av journalsystem -

Kodverk -

NAFS, nationellt kvalitetssäkrade formulär -

Patientriskanalys -

PDF-exporten, hur ska den se ut? -

Resultatberäkning på djupet -

SoB:sDesignguide -

Språkstöd, nästan -

Statistik - ,

Tillgänglighet (skärmläsare, alt-text, m.m.) - •2020-09-16 Releasedemo FRM_R20.04

Tjänstedomän 2.1 -

Uppföljningsvyn, välj vilka kolumner och filterfält som ska visas -

Utbud av mallar -

Utskriftsformat -