2020-02-12 Användarforum Formulärhantering 1177

Presentationsmaterial

Mentimeter

Underlag för Effekthemtagning / ROI

Karolinska universitetssjukhuset

Region Västerbotten

Länk till Business Case mall: 

https://www.digg.se/contentassets/86f39e0f2bb043fcbfd9d7ba3e393a7c/verktyg-for-business-case-2.0-5-mall.xlsm

Länk till manual för Business Case mall:
https://www.digg.se/contentassets/86f39e0f2bb043fcbfd9d7ba3e393a7c/manual-fylla-i-verktyg-for-business-case-version-2-0.pdf

Minnesanteckningar

Hej alla!
Tack för ett otroligt intressant forum idag. Och ett extra stort tack till Anna Blommengren - Karolinska, Jim Johansson - Västerbotten och till Björn Bragee - Bragee Rehab som bidrog med sitt arbete och tankar kring effekthemtagning/ROI i sina verksamheter. Det som slog mig mest är hur komplext det är att räkna på effekthemtagning. Vilka faktorer är viktiga för just er verksamhet att titta närmare på? Kvalitetsförbättring, kostnader, personalens välmående, patientens upplevelse, ….eller allihopa?

Jag vill särskilt belysa dessa insikter från dagen:

”Mjuka faktorer"

 • Den person som gör jobbet är i fas med sitt arbete och hinner även jobba med analyser och förbättringsarbete på annat sätt än tidigare
 • Både läkare och sjuksköterskor upplever en stor vinst i att snabbt kasta en blick på grafen [som baseras på formulärsvaren] och få en känsla för hur patienten mår inför ett möte
 • Fokuserar bättre på patienternas behov och frågar inte om det som patienten inte har besvär av
 • Ökad arbetsglädje och möjlig effektivitet hos vårdpersonal
 • Ökad kvalitet och medger nationella jämförelser
 • Eliminerat risken för felregistrering i manuell överföring från papper till digitalt
 • Behov av mer insatser då nya problem uppdagas via formulärsvaren? Eller är det så att insatserna bara tidigareläggs och på så sätt i längden minskas?
 • Minskad psykisk stress hos personalen, då patientgrupper som man inte hunnit med kan övervakas på effektivt sätt
 • Minskad mängd telefonsamtal pga oro/ångest
 • Bättre beslutsstöd med underlag från hur andra patienter mår under/efter behandling
 • Bättre följsamhet till läkemedelsbehandling, extra viktigt vid dyra behandlingar liknande immunoterapier, genom att biverkningar kan behandlas. Leder till förlängd överlevnad

”Kvantitativt mätbara faktorer”

 • Minskade personalkostnader för registrering, porto, posthantering, besparing med ca 500 kr per patient
 • Tidsbesparing för vårdpersonalen med ca 5-30 min/formulär
 • Finns studier där man minskat röntgenundersökningar och ersatt med symtommonitorering istället, med bättre effekt ca 2 000 kr per datortomografiundersökning
 • Effekthemtagning efter integration med journalsystem: 1 år
 • ROI under kalkylperiod om 5 år: 599%
 • Nettonytta på 5 år: 5,5 msek

Lyssna gärna igenom inspelningen. Effekthemtagningen/ROI börjar ca 15 minuter in i inspelningen.

Karolinskas presentation finns ovan, precis som Västerbottens exempel på ”Business Case” samt länk till verktyget som Västerbotten har använt.

Nästa gång ses vi i Stockholm för de som vill. Den 12 mars kl 10-14 i Ineras lokaler på Tjärhovsgatan i Stockholm. Eller via Skype som vanligt.

Stort TACK för idag!

Vänliga hälsningar,
Förvaltningen gm Jenny

Länk till inspelningen

Innehåll, inspelning
Välkomna!
00:00:17 Agenda
00:01:21 Presentation av oss som deltar
00:13:41 Fördjupningsområde: Effekthemtagning / ROI
00:15:00 ROI - Bragee Rehab
00:17:20 ROI - Karolinska Universitetssjukhuset,
00:50:21 ROI - Region Västerbotten
00:59:13 Tips o Trix
01:00:13 Följdfrågor i frågetyp matris
01:03:18 Följdfrågor i CSV-exporten -> Exportpaket med flera filformat?
01:09:53 Aktivitets- och tidplan
01:12:35 Information: Ny demomiljö, verktyg för diskussionsforum
01:16:25 Kravställning: Behov av fler alternativ i "Vårdstatus"?
01:23:15 Kommande Användarforum
Tack!