Öppen info: Formulär

Välkommen!

Här finns information om tjänsten Formulärhantering. Du hittar anslutnings- och supportinformation, manualer samt inspelningar från våra Användarforum och Releasedemos.

Vad är Formulärhantering inom 1177?

Ett sätt för vården att inhämta information från invånare på ett säkert och strukturerat sätt.

 • Invånaren når formulären via 1177 Vårdguidens e-tjänster

 • Det finns två varianter att använda Formulärhantering:
  • integrerat med vårdsystem
  • via Formulärhanterings fristående personalgränssnitt
  • …eller en kombination av de båda, t ex malladministration via fristående personalgränssnittet och utskick/analys via vårdsystemet

 • I Formulärhanterings fristående personalgränssnitt finns funktioner för att
 • Exempel på användningsområden
  • Hälsodeklarationer inför och efter besök
  • Levnadsvanor
  • Uppföljning av vårdaktiviteter
  • Kvalitetsregister
  • Matdagbok
  • Medgivande
  • Formulär riktade till målgrupp


Tveka inte att kontakta oss i förvaltningen om du har några funderingar!
Du når oss på e-tjanster@1177.seRecent space activity