2022-09-07 Användarforum Formulärhantering 1177


Presentationsmaterial                  

Mentimeter

Hej alla Formulärare!

Idag lät vi "check in" få ta tid och vi navigerade genom Sverige och fick höra vad som var på gång inom respektive region. Ni är flera som sitter med samma frågor och utmaningar och det är så kul när ni kan ta hjälp av varandra.

Fördjupningsområdet var "Gemensamma mallar", som vi kommer att vidareutveckla i kommande release. Det finns många utmaningar med att få till standardiserade mallar nationellt, speciellt när mallen innehåller resultatberäkning eller är licensbelagd. 🤔

Kika gärna in på inspelningen från dagens Användarforum. 

Kommande Användarforum, kl 10.00-11.30

  • 12 oktober
  • 9 november
  • 14 december

Föranmäl gärna era frågor till formularhantering@1177.se så tar vi upp dem på nästa möte. Kom ihåg att ni mer än gärna kan höra av er med förslag på innehåll. Detta här är ERT forum! ⭐️

Stort tack för idag! 🍃🍁🍄

Vänliga hälsningar,
Förvaltningsteamet, genom Jenny

 

Länk till inspelningen

Innehåll, inspelning

<innehållsförteckning kommer>