2021-02-10 Användarforum Formulärhantering 1177


Presentationsmaterial                  

Minnesanteckningar

Hej alla!

Tack för ett mycket engagerat Användarforum idag! Huvudpunkten var såklart tidbokningsflödet för vaccination mot covid-19. Det var också roligt att det blev så många synergier i olika frågor som ni kunde hjälpa varandra med. Hejja alla Formulärare! 😊

Det viktigaste som jag vill lyfta fram är att det är bra att se över prestandan och eventuella flaskhalsar på de regionala delarna av webbtidböckerna, samt att lägga en plan för om/när antalet supportärenden ökar under våren i och med det förväntat stora antalet besökare i samband med bokning av vaccinationstider mot covid-19.

Jag vill förtydliga att Formulärhantering redan idag har stöd för att en skärmläsare kan läsa upp innehållet i formulären. Testa gärna att slå på en skärmläsare när ni testar era formulär. Vissa webbläsare har ett inbyggt verktyg för detta, annars kan man ladda ner appar för att testa med.

Kommande datum, kl 10.00-11.30

  • 10 mars

  • 14 april

  • 12 maj

  • 9 juni

  • 1 september

  • 13 oktober

  • 17 november

  • 15 december

Föranmäl gärna era frågor till formularhantering@1177.se så tar vi upp dem på nästa möte. Kom ihåg att ni mer än gärna får höra av er med förslag på innehåll. Detta här är ERT forum! ⭐️

Stort tack för idag! ❄️⛸🛷

Vänliga hälsningar,
Förvaltningsteamet, genom Jenny

 

Länk till inspelningen

Innehåll, inspelning

Innehållsförteckning Användarforum 2021-02-10

00:00:00 Agenda
00:03:08 Diskussionsforum och chatt via Slack
00:03:50 Anmälda frågor från regionerna
00:04:45, 00:10:28 - hur hanterar ni era mallar?
00:09:09, 00:14:47 - ska dolda frågor visas för vårdpersonalen?
00:17:56 - tillgänglighetsredogörelsen för Formulärhantering
00:20:38 Fördjupningsområde - Vaccination mot covid-19
00:28:43 - hur hanteras parallella flöden för invånare och vårdpersonal?
00:32:25 - lasttester och prestandahöjande åtgärder
00:34:15 - undvika antalet inloggningar på 1177.se
00:37:50 - Formulärhantering i QA stängs i några dagar
00:44:50 - ändra texter till bokningsflödet?
00:52:40 - riskanalysera listan med de olika tidstyperna?
00:57:21 Kommande Användarforum
00:57:57 Tankar och idéer om Användarforum

TACK!