2020-03-12 Användarforum Formulärhantering 1177

Presentationsmaterial

Mentimeter

Minnesanteckningar

Huvudnumret på detta Användarforumet var att vi tillsammans genomförde en riskanalys med fokus på patientrisker. Tanken var att ses på plats i Stockholm, men reserestriktioner pga Corona hade precis börjat införas varför vi blev 4 personer på plats och övriga deltog som vanligt via videolänk. Vi genomförde patientriskanalysen via verktyget Trello. Vi lyfte fram risker och prioriterade dessa, nästa steg är att vi hittar åtgärder för de högst prioriterade riskerna. Detta görs vid ett kommande Användarforum. Här är länken till Trello-tavlan: 

Vi använder tjänsten Slack för chatt under Användarforum. Förbered ditt konto på Slack via denna länk: https://join.slack.com/t/formular1177/shared_invite/zt-c722qr9h-B1ZI2BpO_9If_K0~eN3eug

Här är agendan för mötet:

 • Integrera Formulärhantering i ett flöde, exempelvis tidbokning
  • Vi demar möjligheten att låta invånaren komma från ett system, länkas in i ett formulär och slutligen länkas tillbaka till det ursprungliga systemet
 • Patientriskanalys – vilka brister behöver vi täppa till?
  • Vi genomför en workshop kring tjänstens patientsäkerhet
 • Lunch
 • Guidelines för hantering av patientdata, forskningsenkäter
  • Har er region riktlinjer att dela med er av?
  • Har Inera riktlinjer?
 • Journalsystemsintegration
  • På allmän begäran kör vi en öppen frågestund angående anslutning till Formulärmotorn
  • Dela med er av era fallgropar, tidstjuvar och framgångsfaktorer


Länk till inspelningen

Dessvärre kom ljudet inte med vid inspelningen, vilket var extra synd denna gång då vi hade så många BRA diskussioner!