2020-09-16 Releasedemo FRM_R20.04


Presentationsmaterial

Mentimeter

Minnesanteckningar

Hej alla!

Idag körde vi en kombinerad Releasedemo + Användarforum. Första timman Releasedemo och andra timman Användarforum. Hela 40 deltagare och som vanligt stort engagemang! Tack ALLA! ✨


Nyheter i releasen som släpps den 23 september

Invånare

 • Tillgänglighetsanpassad för att stödja navigering via tangentbord och skärmläsare
 • Tydligare länk till resultatberäkning, resultatberäkningen presenteras överst i formulärsvaret
 • Visar även obesvarade frågor i sammanställningen
 • Valideringsfunktionen är förbättrad och valideringsinformation flyttad till överst på sidan

Design

 • Fält för att malldesigner kan ange en Alt-text för bilder (beskrivande text)

 • Möjlighet att lägga in klickbara länkar samt att formatera den beskrivande texten för resultatberäkningen

Utskick

 • Det går inte längre att göra utskick till en avregistrerad invånare
 • Kan hantera större antal utskick samtidigt

Uppföljning

 • I filterfältet för mallens namn visas endast ett (1) filter per mall (tidigare visades ett (1) filter per mallversion)

 • Varning visas vid avregistrerad invånare

 • Kan hantera upp till 1000 formulärsvar i samma export

 • Kan hantera större antal formulär avseende påminnelseutskick, ändring av vårdstatus och gallring


Användarforum
Nytt för iår är att vi håller Användarforum för tjänsten 1 gång per månad. Här finns inspelningar från årets Användarforum: Användarforum Formulärhantering
Nästa releasedemo
30 november kl 10-11.30

Stort tack för idag! Hoppas att alla får en härlig höst! 🍁🍃☀️

Vänliga hälsningar,
Förvaltningsteamet, genom Jenny


PS.
Inloggning till fristående personalgränssnittet
Här finns länkar och information om alla miljöer; Produktion, QA (test) och Demo. I Demo kan ni laborera runt hur ni vill! Notera dock att demomiljön inte alltid har den senaste versionen, och att den ibland rensas.
TIPS! En invånare når sina formulär direkt via länken https://formular.1177.se
Information om anslutning till tjänsten

Länk till inspelningen

Innehåll, inspelning

Innehållsförteckning Releasedemo + Användarforum 2020-09-16

Releasedemo
00:00:20 Agenda
00:01:04 Diskussionsforum och chatt via Slack
00:02:04 Anslutningsläget just nu
00:03:01 Releaseplan 2020
00:03:55 Mentimeter - Vad vet du om Formulärhantering?
00:04:45 Mål release R20.04
00:05:19 Nyheter release R20.04
00:10:06 DEMO! 🍿🎬
00:11:00 Tillgänglighet i invånargränssnittet
00:12:25 Tillgänglighet: Bilder och Alt-text (beskrivande text)
00:16:30 Tillgänglighet: Hur skärmläsare hanterar formuläret
00:20:30 Tillgänglighet: Tangentbordsnavigering
00:26:44 Resultatberäkningen visas för invånaren
00:28:15 Resultatberäkning: Avrundning av decimaltal
00:30:38 Utskick för avregistrerade och skyddade personuppgifter
00:33:12 Utskick till 1000 mottagare
00:33:49 Uppföljning: Påminnelser till 1000 personer
00:35:44 Uppföljning: Gallra 1000 formulärsvar
00:36:05 Uppföljning: Ändra vårdstatus på många formulärsvar
00:36:54 Uppföljning: Exportera 1000 formulärsvar
00:39:39 Uppföljning: Filtrering på olika versioner av formulärmall
00:44:55 Mål nästa release, R20.05
00:44:40 Mentimeter: Vilka funktioner prioriterar ni?
00:53:32 Nästa releasedemo 30/11
00:48:57 Mentimeter - Tankar och idéer om releasedemon, se 01:16:09

Användarforum september
00:54:20 Intro
00:54:33 Agenda
00:55:40 Diskussionsforum och chatt via Slack
00:56:43 Check-in
00:54:12 Check-in, finns det några lathundar för vårdpersonal?
00:59:30 Frågor och utmaningar
00:59:59 Fördjupningsområde - Bygg tillgängliga formulär
01:03:47 Fördjupningsområde - Lägg in Alt-text i publicerad mall
01:05:51 Fördjupningsområde - Ändra frågetyp i publicerad mall
01:09:10 Fördjupningsområde - Kom ihåg att förhandsgranska för mobilskärm
01:14:19 Tips och trix
01:16:09 Mentimeter: Tankar och idéeer om releasedemon
01:16:31 Mentimeter: Har ni formulär med bilder?
01:17:38 Mentimeter: Har ni mallar med frågor som behöver formuleras om?
01:18:43 Mentimeter: Vad vill du se mer av på Användarforum?
01:19:17 Aktivitets- och tidplan
01:21:02 Information från förvaltningen
01:22:29 Mentimeter: Vad vill du se mer av på Användarforum?
01:23:10 Mentimeter: Tankar och idéeer om releasedemon
01:23:30 Kommande Användarforum
01:23:40 TACK till er alla som är så engagerade!

TACK!