2020-03-10 Releasedemo FRM_R20.02

Eftersom denna release uteslutande bestod av förändringari backend, utgick demon för denna release.