2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Länk till Mentimeter

 

Presentationsmaterial

Minnesanteckningar

Hej alla!

Vilket FANTASTISKT engagemang på dagens demo! TACK, vad roligt!! Perfekt med synergierna som ni hittade mellan regionerna, och perfekt att kunna ta fördjupade dialoger på nästkommande Användarforum den 12 februari! Helt kanon!


Nyheter i releasen som släpps den 21 januari
Tjänstens tillgänglighet
 • I det fall någon av de stödtjänster som hanterar behörighet för inloggad personal skulle vara nere, finns nu stöd för att vi ger begränsad behörighet för inloggad personal. Tidigare visades ”oväntat fel”, och åtkomst till tjänsten nekades
 • Förberett för att kunna göra uppgraderingar/driftsättningar av tjänsten utan nertid

Design

 • Vyer har kompletterats med information om vilken enhet som äger mallen, när den uppdaterades samt beskrivning av mallen
 • Kopiera frågor och avsnitt i en formulärmall
 • Förändringar i frågetyper: Nya benämningar, Heltal och Decimaltal slås ihop, frågetyp matris, e-post, personnummer

Utskick

 • Förtydligad aviseringsinformation
 • Inkorgsmeddelandet: Efter 97 tecken bryter vi mallens rubrik och lägger till "..."

Uppföljning

 • Hela webbläsarens bredd utnyttjas
 • Fliken "Detaljer” integreras med fliken "Alla formulär”
 • Modalen "Aktivitet medarbetare" breddas
 • Vid misslyckad resultatberäkning visas namn på den person som senast uppdaterade mallen


Användarforum
Nytt för iår är att vi håller Användarforum för tjänsten 1 gång per månad. Syftet är att koordinera och samla in behov samt att utgöra en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte
 • Forumets huvudpunkt – vi diskuterar ett utvalt fördjupningsområde 🔎
 • Ni delar era bästa trix och värsta fallgropar. Sharing is caring! 💌
 • Kravställning för nya funktioner 🧩
Här finns inspelningar till årets första Användarforum:

Inloggning till fristående personalgränssnittet
Här finns länkar och information om alla miljöer; Produktion, QA (test) och Demo. I Demo kan ni laborera runt hur ni vill! Notera dock att demomiljön inte alltid har den senaste versionen, och att den ibland rensas.
TIPS! En invånare når sina formulär direkt via länken https://formular.1177.se
Information om anslutning till tjänsten
 
Nästa releasedemo
Eftersom nästa release uteslutande består av förändringari backend, utgår demon för nästa release. Tills dess ses vi på Formulärhanterings Användarforum 12 februari, 11 mars,22 april, 13 maj, 10 juni, 26 augusti… 😊

Stoooort tack för idag och en önskan om en God fortsättning på 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ 🎉🎊
Vänliga hälsningar,
Förvaltningsteamet, genom Jenny

Länk till inspelningen

Innehåll, inspelning

Välkomna!
00:00:45 Agenda
00:01:24 Mentimeter - Vad vet du om tjänsten?
00:04:25 Anslutningsläget just nu
00:05:35 Presentation av oss som deltar
00:17:15 Releaseplan 2020
00:20:35 Mål release R20.01
00:21:48 Nyheter release R19.03
00:26:02 DEMO!
00:27:00 Design - Förändringar i vyerna
00:30:19 Design - Förändringar i frågetyper
00:35:46 Design - Frågetyp Matrisfråga
00:38:37 Design - Förhandsgranska mallen
00:45:13 Design - Kopiera frågor och avsnitt
00:51:06 Design - Publicera en mall som "Tillgänglig för andra enheter"
00:51:56 Utskick - Aviseringsinformation
00:59:01 Uppföljning - Formulärstatus och filtreringsfält
01:00:10 Uppföljning - Länken "Detaljer" visas mer information om formulären
01:01:45 Uppföljning - Fel i resultatberäkningen på en mall
01:01:00 Uppföljning - Bokstavsmatchning i modalen för att ändra enhet
01:03:38 Uppföljning - Utnyttjar hela skärmens bredd
01:05:28 Mål release R20.02
01:06:00 Användarforum Formulärhantering
01:12:37 Övriga frågor
01:14:10 Övriga frågor - Export av besvarade formulär, filnamn (Uppsala)
01:16:20 Övriga frågor - Olika ändamål för en enkät; vårdändamål och forskningsändamål (Uppsala)
01:24:20 Nästa releasedemo
01:24:35 Mentimeter - Hur upplevde du demon?
01:26:05 TACK!