1 Så här ansluter du till tjänsten Formulärhantering

Fristående personalgränssnittet

Gör så här:

 1. Kontakta förvaltningen för Formulärhanteringe-tjanster@1177.se

  1. vi har ett första informationsmöte

 2. Läs på om invånarens inkorg (Patientportalen). Notera särskilt de riktlinjer som gäller för användning av inkorgen

  1. Inkorgen på 1177

 3. Logga in på Kundportalen, där ni anger

  1. HSA-id och namn på vårdgivaren och/eller specifika enheter inom vårdgivaren
  2. HSA-id och namn på de/den medarbetare som ska ha åtkomst att administrera behörigheter för hela vårdgivaren och/eller specifika enheter inom vårdgivaren

Håll gärna oss i förvaltningen i loopen under anslutningsarbetet.

Integrerad med IT-system

För att integrera ett IT-system till Formulärhantering görs anslutning till dessa tre tjänstedomäner:

Anslutningarna sker via den Nationella tjänsteplattformen (NTjP).

1) Anslutning till Inkorg (Patientportal) och Engagemangsindex är valfritt beroende på implementationen i vårdsystemet.

Gör så här:

 1. Kontakta förvaltningen för Formulärhantering via sidan Användarstöd och förbättringsförslag
  1. vi har ett första informationsmöte
 2. Läs dessa 4 informationssidor för att få en överblick (finns i vänstermenyn intill):
  1. Formulärhantering
  2. Invånarens inkorg/avisering (patientportal)
  3. Engagemangsindex (notifiering om besvarade formulär)
  4. Nationella Tjänsteplattformen (NTjP)
 3. Anslut till Formulärhanteringa och (om så önskas) till Engagemangsindexa och 1177 Inkorgb
  1. Följ stegen beskrivna på denna sida: Steg för steg variant 2 
  2. Anslutning till 1177 Inkorg

Håll gärna oss i förvaltningen i loopen under anslutningsarbetet.

EQ-5D i Formulärhantering


Läs mer om Nationella tjänsteplattformen här: Tjänsteplattformen

Läs mer om anslutningsprocessen här: Beställ anslutning till Tjänsteplattformen

Teknisk information om tjänsteplattformen hittar du här: Översikt

Länkar till NTjP:s miljöer Prod, Test (QA) och Systemintegrationstest (SIT): NTjP miljöer