Avtal och kostnader

Avtal

Kundavtal

Läs mer om Ineras Kundavtal.

Beskrivning och tjänstespecifika villkor för Formulärhantering (BTV)

BTV för Formulärhantering

Notera särskilt de åtaganden som finns för användning av Formulärhantering. Kundens åtaganden är specificerade i avsnitt 8.

Kostnader

Aktuella priser för Formulärhantering

Läs mer om priser här:

https://www.inera.se/tjanster/priser-for-ineras-tjanster/

Kostnad för att nyttja Inkorgsfunktionen

Formulär kan skickas till invånare som meddelande via 1177 Inkorg. Pris för Inkorgsfunktionen finns här:

Pris för 1177 Inkorg