FHIR anslutning

På Användarforumet 2022-03-09 visade vi en inspelning från Poc:en som genomfördes hösten 2019:

🎬 2022-03-09 Användarforum Formulärhantering 1177