Intygsstatistik

Gå till Intygsstatistik

Översikt Intygsstatistik nationell

Med Intygsstatistik kan användaren se och följa upp mönster för sjukskrivningar. Det går till exempel att se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat, skillnader mellan könen och vilka diagnoser som är vanligast i läkarintygen. 

Intygsstatistik ger en överblick över sjukskrivningar i hela landet. Det går att se regionala skillnader, skriva ut färdiga rapporter eller filtrera och skapa egna rapporter. Tyngdpunkten ligger på intyg för sjukpenning, men det går också att se statistik för andra läkarintyg och för kommunikation om ärenden mellan sjukvården och Försäkringskassan. 

Intygsstatistik består av två delar: 

  • Nationell statistik som är tillgänglig för alla 

  • Verksamhetsstatistik på regions- och vårdenhetsnivå. För att se den här statistiken krävs behörighet och inloggning med SITHS-kort. 

Informationen som visas i Intygsstatistik hämtas från de intyg som utfärdas digitalt av vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster. All data som visas är avidentifierad. Det innebär att alla personuppgifter har tagits bort.  

 

Här hittar du användarmanualer för Intygsstatistik.