Kom igång med Intygsstatistik

Vad innehåller Intygsstatistik?

Intygsstatistik innehåller:

  • statistik över de intyg som hälso- och sjukvården utfärdar elektroniskt. Statistiken sträcker sig tillbaka till november 2013.

  • statistik över alla meddelanden som har skickats elektroniskt som ett ärende mellan Försäkringskassan och intygsutfärdaren. 

  • statistik om de vårdenheter och läkare som utfärdar intyg. Dessa uppgifter hämtas från HSA och är endast tillgängliga för den med godkänd behörighet.

Observera att statistiken baseras på utfärdade intyg. När det gäller läkarintyg för sjukpenning går det inte att se vilken bedömning Försäkringskassan gör utifrån de utfärdade intygen. 

I Intygsstatistik finns:

  • nationell statistik

  • statistik på regionnivå. Kräver behörighet och inloggning.

  • statistik på verksamhetsnivå. Kräver behörighet och inloggning. 

Kort introduktion till designen i Intygsstatistik.

I den här filmen får du en kort introduktion till designen i Intygsstatistik.

Hur får jag behörighet och hur loggar jag in i Intygsstatistik?

Den nationella delen av Intygsstatistik är öppen för alla. Vill du se statistik för din vårdgivare eller vårdenhet krävs behörighet för att logga in. Då behöver du ha ett medarbetaruppdrag med ändamål statistik i HSA. Det är verksamhetschefen för varje vårdenhet som beslutar vem som ska ha tillgång till statistiken. Din HSA-administratör skapar sedan ett medarbetaruppdrag.

Du loggar in i Intygsstatistik med ditt SITHS-kort genom att gå till statistik.intygstjanster.se och klicka på knappen "Logga in".

För att kunna logga in och se statistik krävs:

  • ett SITHS-kort med pinkod

  • en kortläsare med tillhörande programvara, NetiD

  • ett medarbetaruppdrag i HSA som ger dig rätt att ta del av statistik.

Delar du ut behörigheter i HSA? Här finns hjälp till dig. Lathund för lokala HSA administratörer

 

Jag kan logga in, men ser ingen statistik. Vad beror det på?

Kontakta Inera Kundservice för felsökning om du får upp följande felmeddelande när du har loggat in:

"Observera! Ingen data tillgänglig. Det beror på att det inte finns någon data för verksamheten."

Kan jag se för vilka patienter intyg är utfärdade i Intygsstatistik?

Nej, det går inte att se enskilda patienter i Intygsstatistik. Intygsstatistik är till för att följa upp sjukskrivning på gruppnivå och över tid. Däremot kan du som är rehabkoordinator eller läkare se patientuppgifter för de som är sjukskrivna just nu i tjänsten Rehabstöd.