Mer om Intygsstatistik

Vad ingår i den nationella statistiken?

I den nationella statistiken finns statistik för alla digitalt utfärdade läkarintyg som utfärdats och alla elektroniska meddelanden som har tagits emot av landets olika vårdgivare. Inga personuppgifter finns med i statistiken som lämnas ut från respektive vårdgivare för att sammanställas på nationell nivå. För att statistiken inte ska kunna kopplas till enskilda personer så appliceras så kallade tröskelvärden i den nationella statistiken.

Tröskelvärden innebär att om en vårdgivare har färre än fem sjukfall, intyg eller meddelanden i en viss grupp räknas de inte in i statistiken. Det kan leda till en liten felmarginal i statistiken eftersom alla sjukfall, intyg och meddelanden inte alltid finns med.

Hur ofta uppdateras Intygsstatistik?

Den nationella statistiken uppdateras vid varje månadsskifte. Statistiken för verksamhetsuppföljning som kräver inloggning uppdateras en gång per dygn.