Introduktionsfilmer Intygsstatistik

Här nedan hittar du introduktionsfilmer till tjänsten Intygsstatistik.

Filmerna skapades för en tid sedan men vilket gör att det kan finnas benämningar eller information som inte längre stämmer.

  • Det finns inte längre några landsting utan alla landsting har blivit regioner och landstingstatistik är nu regionstatistik.

  • Intygsskolan visas inte längre på Inera.se utan här på Intygstjänsters öppna confluencessida.

 

Introduktion till Intygsstatistik del 1 - Nationell statistik

 

Introduktion till Intygsstatistik del 2 - Verksamhetsstatistik

 

Introduktion till Intygsstatistik del 3 - Regionstatistik