Webcert

Sök i informationen om Webcert

Gå till Webcert

Webcert gör hanteringen av några av de vanligaste intygen enklare och snabbare. Läkare och annan vårdpersonal kan skapa intyg antingen i vårdinformationssystemet eller i fristående Webcert, och skicka dem till anslutna mottagare, om patienten gett sitt samtycke till det. 

Det går att hantera fyra av Försäkringskassans intyg, två av Transportstyrelsens och två intyg avsedda för arbetsgivare. Det går också att kommunicera med Försäkringskassan om ärenden som är kopplade till intyg för sjukpenning.  

Webcert