Rapporter

Hur exporterar jag en tabell till Excel?

Instruktion att exportera rapport till excel

På varje rapportsida finns en knapp med texten Spara som ovanför diagrammet. 

När du väljer Excel laddas tabellen ner till din dator och går sedan att öppna i Excel. 

Hur skriver jag ut en rapport?

Instruktion att spara rapport som pdf

På varje rapportsida finns en knapp med texten Spara som ovanför diagrammet. Välj PDF. Då laddas ett pdf-dokument ner till din dator som du sedan kan öppna.

Hur tolkar jag de olika diagrammen i Intygsstatistik?

Stapeldiagram

Genom att använda stapeldiagram blir det enkelt att jämföra olika grupper och skillnaderna mellan dem, som till exempel här.

Staplat stapeldiagram

I stället för att de olika kategorierna visas staplade bredvid varandra kan man använda staplat stapeldiagram. Då är de olika kategorierna i stället påbyggda. Då kan du enklare se den totala summan men du ser samtidigt fördelningen mellan kategorierna. 

Cirkeldiagram

Cirkeldiagram är bra att använda när summan av värdena utgör en helhet, exempelvis hundra procent, samtidigt som du vill visa fördelningen inom den totala summan. Helheten blir alltså hundra procent och i diagrammet ser du fördelningen mellan de olika delarna. Cirkeldiagram kallas ibland också för tårtdiagram eftersom delmängderna avgränsas på samma sätt som man skär upp en tårta. 

Linjediagram

Linjediagram används ofta för att visa förändring över tid. På x-axeln här visas värdet för den ena faktorn, till exempel mängd. På x-axeln visas värdet för den andra faktorn, det brukar ofta vara tid. Värdena förbinds sedan med linjer. På så sätt ser du hur värdet förändrar sig över tiden

Den här diagramtypen är bra om ni på vårdenheten har satt upp mål som ni jobbar med och vill se om era insatser ger resultat. I bland kan man visa flera linjediagram i samma diagram. Fördelen med det är att kunna jämföra flera tidsserier med varandra samtidigt.

Ytdiagram

Ytdiagram liknar staplade stapeldiagram men visar samtidigt förändringen över tid. De är bra att använda när du vill se förändring över tid och samtidigt se fördelningen över tid mellan de olika kategorierna som du mäter. Till exempel om du vill se hur sjukskrivningsgraden ändrats över tid och samtidigt vill se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat.