Sjukfall i intygsstatistik

Vad är ett sjukfall?

Om en patient har fått två eller flera digitala läkarintyg med högst fem dagars uppehåll räknas det som ett sjukfall i Intygsstatistik. Intygen måste vara utfärdade av samma vårdgivare för att räknas till samma sjukfall. Om det är mer än fem dagar mellan två intyg eller om två intyg är utfärdade av olika vårdgivare så räknas det som två sjukfall.

Exempel Om intyg 1 gäller till den 14 augusti och intyg 2 gäller från den 17 augusti räknas de båda intyget till samma sjukfall. Om intyg 2 istället hade varit giltigt från den 21 augusti skulle intygen ha räknats som två skilda sjukfall.

Hur följer jag upp sjukskrivningar över tid?

I den här filmen går vi igenom hur du kan följa upp sjukskrivningar över tid i Intygsstatistik. Vi använder oss av exemplet att ni i verksamheten ska följa upp sjukskrivningsgrad.

Varför ser jag fler sjukfall i Intygsstatistik än i Rehabstöd?

I Intygsstatistik redovisas alla sjukfall summerade per månad och alla sjukfall som pågått någon gång under månaden räknas med. I Rehabstöd däremot visas bara sjukfall som pågår just nu och som inte har avslutats än.

Exempel: Det är den 23 mars och i Intygsstatistik ser man att en viss enhet har 120 sjukfall under mars månad. I Rehabstöd ser man däremot samma dag att enheten endast har 100 sjukfall. Det beror på att 20 sjukfall har avslutats mellan 1 och 22 mars, och de räknas med för mars i Intygsstatistiks statistik men inte i Rehabstöd som bara visar pågående sjukfall.