Öppen info: Nyttokalkyler

 

Nyttokalkyler för bättre förändringar

En nyttokalkyl beskriver alla nyttor och kostnader som förväntas från en förändring. Den värderar också nyttor och kostnader i pengar där det är möjligt.

Med hjälp av nyttokalkyler kan fler verksamheter bedöma nyttan med en förändring och vi kan bli bättre på att utnyttja och använda digitaliseringens möjligheter. Du kan använda nyttokalkylen som stöd för:

  1. Beslut

  2. Att lyckas med förändringar

  3. Att följa upp förändringar

Här finns stöd för att göra nyttokalkyler

På den här sidan finns material som kan hjälpa dig att göra nyttokalkyler lite snabbare och lite bättre!

Digital utbildning i nyttokalkyler

Genom den här utbildningen får du konkreta metoder och verktyg för att ta fram nyttokalkyler, det vill säga beräkna vilken nytta som förväntas vid en förändring och vilka kostnader som är förknippade med den.

Efter utbildningen ska du kunna göra en väl underbyggd nyttokalkyl med hjälp av Ineras metodstöd. I utbildningen ingår:

  1. Fyra digitala utbildningsmoduler

  2. Arbetshäfte

  3. Diskussionsforum i lärplattformen

  4. Personlig rådgivning

Köp utbildningen via Adda:

Köp utbildningen Nyttokalkylen hos Adda

Det finns också en kortare version av utbildningen för chefer och beslutsfattare, som är gratis och tar cirka 15 minuter:

Gå den digitala utbildningen: Nyttokalkylen för chefer