Öppen info: Nyttokalkyler

Välkommen! Här hittar du Ineras modell för nyttokalkyler.

Nyttokalkylen är ett verktyg i arbetet med nyttorealisering, det vill säga i ett aktivt och systematiskt arbete för att säkerställa och optimera nyttan från förändringar.

Nyttokalkylen värderar de nyttor som förväntas från en förändring och kostnaderna som är förknippade med den, samt fördelar dessa på de olika intressenterna.

Nyttokalkylen är ett stöd för beslut. Men det är också ett stöd för att lyckas under förändringsresor och för uppföljning av förändringar.

 

 

 

Se en film om nyttokalkylens steg-för-steg

I presentationen visar Amanda Sundberg, analytiker på Inera, hur en nyttokalkyl kan vara till hjälp. Hon ger även ett exempel på en nyttokalkyl och visar hur man kan göra för att ta fram en egen nyttokalkyl. För att se filmen i helskärm, se den på youtube.

 

 

Med Ineras nyttokalkyler upptäckte Region Östergötland fler vinster

2022-08-26

Minskat svinn, effektivare administration och markanta fördelar inom såväl logistik som patientsäkerhet. Det är några av nyttorna som Region Östergötland kunde räkna hem vid en stor upphandling av nya läkemedelsautomater. Ineras verktyg för nyttokalkyler var nyckeln till att se helheten – inte bara de ekonomiska vinsterna.

Läs mer på inera.se