Öppen info: Nyttokalkyler

Välkommen! Här hittar du Ineras modell för nyttokalkyler.

Nyttokalkylen är ett verktyg i arbetet med nyttorealisering, det vill säga i ett aktivt och systematiskt arbete för att säkerställa och optimera nyttan från förändringar.

Nyttokalkylen värderar vilken nytta som förväntas från en förändring och vilka kostnader som är förknippade med den, samt fördelar dessa på de olika intressenterna.

Nyttokalkylen är underlag för beslut. Men det är också ett stöd för utveckling och för att realisera nyttorna från en förändring.

 

 

Se en presentation av nyttokalkylerna från Vitalis

I presentationen visar Amanda Sundberg, omvärlds och marknadsanalytiker på Inera, hur en nyttokalkyl kan vara till hjälp. Hon ger även ett exempel på en nyttokalkyl och visar hur man kan göra för att ta fram en egen nyttokalkyl.

Läs intervjuer med regioner som använt nyttokalkyler

 

Innehåll