Öppen info: Nyttokalkyler

Välkommen! Här hittar du Ineras modell för nyttokalkyler.

Nyttokalkylen är ett verktyg i arbetet med nyttorealisering, det vill säga i ett aktivt och systematiskt arbete för att säkerställa och optimera nyttan från förändringar.

Nyttokalkylen värderar vilken nytta som förväntas från en förändring och vilka kostnader som är förknippade med den, samt fördelar dessa på de olika intressenterna.

Nyttokalkylen är underlag för beslut. Men det är också ett stöd för utveckling och för att realisera nyttorna från en förändring.

 

 

Innehåll

 

Se en demo av sidan och en presentation av en nyttokalkyl

Filmen spelades in under en öppen demo för programmet Första linjens digitala vård.