Release notes Intygsstatistik

Release notes beskriver de ändringar som har gjorts i Intygsstatistik i samband med att en ny version släpps. Beskrivningen fokuserar på de ändringar som påverkar användaren i form av funktions- och gränssnittsändringar samt information om eventuella kvarstående och rättade fel.

Release Intygsstatistik

Avgränsning från data som är äldre än 2018-07-01 genomförs den 4 april 2023 kl 19-24

För att Intygsstatistik ska fungera bättre har Intygstjänster förvaltning beslutat att avlasta Intygsstatistiks databas genom att avgränsa från intyg som är äldre än 2018-07-01. Åtgärden kommer att genomföras den 4 april 2023 (kl 19-24). Under denna tid kommer tjänsten inte att gå att använda.

Som tidigare meddelats har tjänsten Intygsstatistik prestandaproblem vilket påverkar vissa användares möjlighet att ta fram rapporter. Intygsstatistiks databas har en stor mängd information ända från år 2009, ca 18 miljoner intyg. Antal intyg ökar för varje år vilket gör att tjänsten blir mer och mer belastad, vilket leder till att användare inte får fram önskade rapporter inom rimlig tid.

Under närmaste tiden kommer flera mindre justeringar införas i syfte att effektivisera hur Intygsstatistik arbetar. Detta tillsammans med att databasen avgränsas från gamla intyg, hoppas vi ska ge önskad effekt på Intygsstatistiks prestanda.

Rapporter över antal sjukfall, intyg och ärendekommunikation kommer ge ett rättvisande värde för 2019 och framåt. Användare rekommenderas inte att ta fram rapporter över långa sjukfall (> 2 år) som är filtrerat på 2018 och 2019, eftersom dessa inte kommer presentera en rättvisande statistik. Senare års statistik över långa sjukfall är inga problem. OBS! Skulle det visa sig oväntade negativa konsekvenser kan informationen återställas.