Användarforum Intygsstatistik

Rehabstöd och Intygsstatistik har ett gemensamt användarforum. Information om mötestider och minnesanteckningar hittar du här.