Kända fel i Intygsstatistik

 

Prestandaproblem kan skapa time-out - “data för rapporten går inte att visa”

Intygsstatistik kan ibland få problem med prestanda. Orsaken är att tjänsten är byggd på ett sätt som gör att det tar lång tid att bearbeta stora datamängder. Det leder till att det tar för lång tid att bearbeta datat att tjänsten tar “time-out” och visar felmeddelandet “data för rapporten går inte att visa”.

Under våren 2023 har flera åtgärder för att förbättra prestandan vidtagits.

Vad kan du göra?

  • Ha tålamod - Vänta tills det lilla kugghjulet snurrat klart innan du byter rapport eller lägger på ett filter

  • Välj en annan rapport - Börja med att öppna en rapport som innehåller mindre information t ex en ärendehanteringsrapport - till exempel “Meddelanden total”

 

 

Genomförda åtgärder

Avgränsning från data som är äldre än 2018-07-01 genomfördes den 4 april 2023

För att Intygsstatistik ska fungera bättre har Intygstjänster förvaltning avlastat Intygsstatistiks databas genom att avgränsa från intyg som är äldre än 2018-07-01. Åtgärden genomfördes mellan den 4 och 5 april 2023 med gott resultat. Efter åtgärden har användare som tidigare inte kunnat använda tjänsten åter kunnat ta fram önskade statistikrapporter.

Innan avgränsningen hade Intygsstatistiks databas en stor mängd information ända från år 2009, ca 18 miljoner intyg. Antal intyg ökar för varje år vilket gör att tjänsten blir mer och mer belastad, vilket leder till att användare inte får fram önskade rapporter inom rimlig tid. Rensningen innebar att ca 40% av datat inte längre behöver processas i databasen.

Konsekvenser

Rapporter över antal sjukfall, intyg och ärendekommunikation kommer ge ett rättvisande värde för 2019 och framåt. Användare rekommenderas inte att ta fram rapporter över långa sjukfall (> 2 år) som är filtrerat på 2018 och 2019, eftersom dessa inte kommer presentera en rättvisande statistik. Senare års statistik över långa sjukfall är inga problem. 

OBS! Skulle det visa sig oväntade negativa konsekvenser kan informationen återställas.