Ärendekommunikation i statistiken

Hur följer jag upp ärendekommunikation i Intygsstatistik?

Här får du en kort genomgång av hur du kan följa upp statistik över den ärendekommunikation som finns om digitala intyg.