Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mallarna kan stötta dig när du ska dokumentera och presentera ert arbete. Använd dem som de är, eller hämta inspiration från dem för att skapa rapportformat som fungerar i er organisation.

Hämta mallarna här för att få den senaste och bästa versionen.

Läs mer om att dokumentera och presentera i metodstödet:

9. Dokumentera, presentera

Bilder och ikoner

Dessa kan du använda för att illustrera din presentation.

Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed

Finansiell

Omfördelning

Kvalitet

Miljö

Image Removed

Nyttokalkyl - Wordmall

Version 1.0.0, 2023-01-30

Nyttoanalys - Wordmall

Version 1.0.0, 2023-01-30

Powerpoint - material

Här kan du ladda ner en powerpoint-fil med bilder som kanske kan inspirera och vara till hjälp när du ska presentera ett arbete med nyttokalkyler eller ett resultat.

Version 2.0.0, 2023-09-18

Bilder och ikoner

Dessa kan du använda med hänvisning till Ineras metod för nyttokalkyler, tänk då på att behålla färg och utseende som det är.

Image AddedImage AddedImage AddedImage Added

Finansiell

Omfördelning

Kvalitet

Miljö

Image Added