Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

www.inera.se/statistik visas hur tjänsterna används , och hur användandet fördelar sig geografiskt och samt över tid. Statistiken är uppdelad per tjänst, och innehållet beror på vilken typ av tjänst det handlar om.