Statistik

www.inera.se/statistik visas hur tjänsterna används och hur användandet fördelar sig geografiskt samt över tid. Statistiken är uppdelad per tjänst, och innehållet beror på vilken typ av tjänst det handlar om.