Öppen info: 1177 listning Hem

 

Välkommen!

Här hittar du information om 1177 listning.

Aktuellt om 1177 listning

 

 

Om 1177 listning

Tjänsten 1177 listning möjliggör för regionen att integrera sitt listningssystem med 1177 listning så att invånare via 1177 kan lista och omlista sig direkt i regionens listningssystem. Det finns två versioner av tjänstekontrakten, version 1.0 och version 2.0.

Version 1.0 

Version 1.0 av tjänstekontrakten möjliggör för invånare att via 1177 kunna lista och omlista sig hos en utförare i den region där invånaren är folkbokförd.

Version 2.0 

Version 2.0 av tjänstekontrakten möjliggör för invånare att via 1177 kunna lista och omlista sig hos en utförare, i den region där invånaren är folkbokförd eller i en annan region (så kallad utomlänslistning).

  • Regionen kan välja om invånare ska kunna välja fast läkarkontakt i samband med att de listar sig hos en utförare.

  • För att möjliggöra detta har 1177 listning stöd för nya tjänstekontrakt i ny tjänstedomän (supportprocess:logistics:carelisting). Denna nya tjänstedomän är en vidareutveckling av befintlig tjänstedomän (crm:carelisting).

  • Tjänsten är bakåtkompatibel, vilket innebär att den stödjer båda tjänstedomänerna.

Anslutningsprocessen 

På Teknisk anslutning och systemkrav 1177 listning - Öppen info: 1177 listning - Confluence (atlassian.net) finns information om anslutningsprocessen för version 2.0 av tjänstekontrakten. 

1177 listning för invånare

 

 


Mer information om 1177 listning