Öppen info: Journalen

Journalen gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvård samt tandvård via nätet. Invånarna når tjänsten via 1177 e-tjänster. Läs mer om Journalen på Ineras hemsida.

På dessa sidor samlar vi all information och stöddokumentation för vårdgivare om hur man ansluter, använder och förvaltar Journalen.

Innehåll

Sök bland innehållet

Länkar

Sida

Länk

Sida

Länk

Journalen på inera.se

https://www.inera.se/journalen

NPÖs öppna Confluence-sidor

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN

Tillgänglighetsredogörelse Journalen

Tillgänglighetredogörelse för Journalen på 1177.se