1177 Egen Provhantering (tidigare PEP)

Vad är Egen provhantering?

Egen Provhantering (tidigare PEP) en e-tjänst som ger invånaren möjlighet att själv bestämma över sina provtagningar.

Tjänsten förflyttar delar av provhanteringen från sjukvården till invånaren/patienten.

Tjänsten gör att man får ökad kunskap om sin hälsa och gör invånaren till en sann medaktör i hälso- och sjukvården
Fördelar med Egen provhantering

Reumatologen på Karolinska Universitetssjukhuset har sedan 2012 använt Egen provhantering för sina patienter med reumatisk sjukdom. Där har man utvärderat effekten av Egen provhantering och det man hittills har sett är att:

  • Patienten blir en egen aktör i vården.

  • Patienten får en ökad kunskap och förståelse för sin sjukdom.

  • Patienten tar ett större ansvar för sin hälsa.

  • Egen provhantering ger en ökad patientsäkerhet då både patient och vård kan ta del av labsvar samtidigt samt att patienten är väldigt noggrann och intresserad av sina labsvar.

  • Patienten får en större följsamhet till överenskommen behandling. 

  • Vårdens administration minskar i och med att patienten själv gör beställning och kan ta del av resultat utan att kontakta vården.

  • När patient och vårdpersonal har samma information, handlar mötet mellan vården och patienten inte enbart om att förmedla provsvar, utan blir en dialog om den fortsatta behandlingen.


Mer information om Egen provhantering