Öppen info: 1177 inkorg Hem

 

Välkommen!

Här hittar du information om 1177 inkorg.

Aktuellt för 1177 inkorg

Om 1177 inkorg

1177 inkorg är en digital meddelandetjänst inom e-tjänsterna på 1177.se. Invånare som väljer att ta emot information digitalt från vården får meddelanden i sin inkorg när de loggar in på 1177.se förutsatt att vårdsystemet är anslutet till 1177 inkorg.

  • I 1177 inkorg har invånaren sina meddelanden från anslutna vårdgivare säkert samlade på en plats och har alltid tillgång till dem.

  • I 1177 inkorg får vårdenheten ett säkert sätt att nå invånaren med information som är viktig för att vården av invånaren ska fungera väl. Verksamheten kan se om invånaren har läst meddelandet och även styra över hur informationen presenteras.

  • 1177 inkorg vänder sig till vårdgivare för att skapa en säkrare digital kommunikation till invånare. Regioner och privata vårdgivare med regionalt uppdrag kan med hjälp av leverantörer ansluta till och använda 1177 inkorg för utskick till invånare. Alla mottagningar som är finansierade av en region kan erbjuda invånarna möjlighet att göra vårdärenden när de loggat in på 1177.

 

1177 Inkorg för invånare

 


Mer information om 1177 Inkorg