Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tjänstedomänen Tidboknings anvisningar för uppdatering av Engagemangsindex finns i domänens tjänstekontraktsbeskrivning, som går att ladda ned här: http://rivta.se/domains/crm_scheduling.html.

Engagemangsindex och aggregerande tjänster

Tack vare att Engagemangsindex vet i vilka system en patients engagemang finns, slipper en e-tjänst fråga alla system om de har några engagemang för den inloggade patienten när e-tjänsten vill visa upp patientens samtliga engagemang av en viss typ. E-tjänsten kan istället anropa en aggregerande tjänst i Nationella tjänsteplattformen som först frågar Engagemangsindex var patientens har sina engagemang och därefter hämtar detaljer om engagemangen från källsystemen. Den aggregerande tjänsten sammanställer sen ett svar till e-tjänsten.

En förutsättning för att en aggregerande tjänst ska fungera är att verksamhetssystemen håller Engagemangsindex uppdaterat med aktuell information om patienters engagemang.

Note

1177 Vårdguidens e-tjänster använder i dagsläget inte en aggregerande tjänst för att hämta tidbokningsinformation eftersom så få tidbokningssystem uppdaterar Engagemangsindex. Den aggregerande tjänsten för tidbokningsinformation skulle bara hitta en bråkdel av patientens bokade tider. För att 1177 Vårdguidens e-tjänster ska kunna hämta och visa upp patientens nationella kalender måste tidbokningssystemen börja uppdatera Engagemangsindex.

Image Removed
Utan Engagemangsindex: En e-tjänst som 1177 Vårdguidens e-tjänster skulle behöva upprepa ovanstående procedur drygt 5000 gånger (en gång per ansluten vårdenhet) för att visa upp en nationell vy av den inloggade patientens bokade tider.

Image Removed
Med Engagemangsindex: E-tjänsten skulle kunna anropa en aggregerande tjänst som sammanställer ett svar med patientens samtliga bokade tider. I exemplet ovan hade patienten bara bokade tider i tre system.

Elektroniska kallelser och bokningsbekräftelser

...

Warning
titleVIKTIG INFORMATION OM ELEKTRONISKA KALLELSER OCH BOKNINGSBEKRÄFTELSER

Enligt tjänstedomänen Tidboknings regelverk ska anslutna tjänsteproducenter (tidbokningssystem) uppdatera Engagemangsindex. Vid behov finns det möjlighet att aktivera en funktion i 1177 Vårdguidens e-tjänster som skapar ett inkorgsmeddelanden till den berörda invånaren när Engagemangsindex uppdateras med en kallelse eller bokad tid. Funktionen aktiveras per tidbokningssystem genom beställning till den nationella förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Beställningen måste läggas av den aktuella regionen i ett mail till 

Include Page
OVET:Inkluderingsuppgift: Mejladress till nationella supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänsterOVET:
Inkluderingsuppgift: Mejladress till nationella supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster
och måste innehålla följande uppgifter:

  • Miljö (QA- eller produktionsmiljö)
  • HSA-id för tidbokningsystemet (källsystemet). Det vill säga det HSA-id som tidbokningssystemet uppger i XML-elementet sourceSystem i sina anrop till tjänsten Update i Nationella tjänsteplattformen.
  • Tidbokningssystemets namn.

Det är av högsta vikt att det aktuella landstinget eller regionen säkerställt att tidbokningssystemet följer tjänstedomänen Tidboknings anvisningar för uppdatering av Engagemangsindex, innan beställning på aktivering av elektroniska kallelser och bokningsbekräftelser i produktionsmiljö. Felaktig uppdatering av Engagemangsindex kan resultera i felaktig information i de meddelanden som skapas i invånarnas inkorgar i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Anvisningarna finns i tjänstedomänen Tidboknings tjänstekontraktsbeskrivning som finns att ladda ned på http://rivta.se/domains/crm_scheduling.html.

...