Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

 

Excerpt


Info
iconfalse

Produktion

Vårdpersonal

https://personal.formular.1177.se/ 

 1. sätt i ditt eTjänstekort
 2. starta Internet Explorer
 3. gå till https://personal.formular.1177.se/

Invånare

https://formular.1177.se

Det finns just nu ingen testinvånare i Produktionsmiljön.


Info
iconfalse

Demomiljön

Här kan ni laborera runt hur ni vill! Notera att demomiljön ibland rensas!

Inloggning i demo-miljön

 • Öppen miljö, ingen behörighet krävs. Man blir "inloggad" som vårdpersonal med hsa-id SE2321000016-1v7f (Pernilla Persson)
 • Skicka alla formulär till Tolvan Tolvansson, 19121212-1212
 • Tolvans är ombud för barnet Tian Tolvansson, 20100101-1236
 • Notera att miljön ibland rensas!

URL Personalgränssnittet

https://demo.personal.formular.1177.se/

URL Invånargränssnittet
Excerpt


Info
iconfalse

Testmiljön (QA)

Notera att QA-miljön är reserverad för tester där nya system ansluter till Formulärmotorn.
Om ni endast vill testa att skapa mallar och göra utskick görs detta från vår demomiljö (se nedan).

Vårdpersonal

https://qa.personal.formular.1177.se/ 

Invånare

https://at.e-tjanster.1177.se. Startsidan 1177, inklusive inkorg och inkorgsmeddelande

qa.formular.1177.seFormulärtjänstens invånargränssnitt Besvara, dvs sidan dit länken i inkorgsmeddelandet leder. 

Länk till Testinvånare i QA-miljön

Info

OBS! Du behöver en personlig inloggning för att nå QA-miljön

Info
iconfalse

Demomiljön

Här kan ni laborera runt hur ni vill! Notera att demomiljön ibland rensas!

Inloggning i demo-miljön

 • Öppen miljö, ingen behörighet krävs. Man blir "inloggad" som vårdpersonal med hsa-id SE2321000016-1v7f (Pernilla Persson)
 • Skicka alla formulär till Tolvan Tolvansson, 19121212-1212
 • Tolvans är ombud för barnet Tian Tolvansson, 20100101-1236
 • Notera att miljön ibland rensas!

URL Personalgränssnittet

https://demo.personal.formular.1177.se/

URL Invånargränssnittet

 • https://demo.formular.1177.se/
 • https://demo.formular.1177.se/?objectId=foo (för ombudsläge)