Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Innehållsförteckning

Expand
titleVisa Innehållsförteckning
Table of Contents

Revisionshistorik

Expand
titleVisa revisionshistorik

Version

Datum

Författare

Kommentar

1.0

2023-11-17

SITHS Förvaltning

Etablering av sidan

1.1

2024-06-10

SITHS Förvaltning

Uppdaterad med information om antal försök med pin/puk

Inledning

Beroende på vilken generation av SITHS kort du har finns det olika alternativ för att låsa upp ditt kort. Genom att titta på baksidan alternativt framsidan om det är ett SIS-kort, kan du avgöra vilka alternativ av upplåsning som fungerar för ditt kort.

Upplåsning av kort som har produktkod som börjar på 6XX eller saknar produktkod

  1. Du kan själv låsa upp ditt kort i SITHS eID-appen med det pin-brev med puk som du fick i samband med att ditt kort beställdes.

  1. Om du har tappat bort ditt pin-brevet kan en ID-administratör beställa ett nytt puk-brev. Den skickas till din folkbokförings adress. När du fått puk-koden låser du själv upp kortet med hjälp av din puk och SITHS eID-appen.

För mer information hur du gör upplåsning se Användarhandbok - SITHS eID-app för Windows


Upplåsning av Kort som har produktkod 7XX

  1. Du besöker fysiskt en ID-administratör som hjälper dig att låsa upp ditt kort

  1. En ID-administratör kan beställa ett puk-brev. Den skickas till din folkbokförings adress. När du fått puk-koden låser du själv upp kortet med hjälp av din puk och SITHS eID-appen.

  1. Om du använder MacOS har du alltid ett kort med produktkod 7XX, vilket innebär att du alltid måste få hjälp av en ID-administratör enligt alternativ 1 eller 2

För mer information hur du gör upplåsningen se Användarhandbok - SITHS eID-app för macOS


Antal försök att låsa upp SITHS-kort med pin eller puk beroende på kortprodukt

Info

Observera, slår man fel puk för många gånger, blir puk-koden låst och kortet är förbrukat och ett nytt kort måste beställas av en ID-admnistratör

Produktnummer

Antal tecken

Antal försök

4XX eller 9XX

6-8 siffror

PIN: 3

PUK: 8

5XX

6-8 siffror

PIN: 3

PUK: 8

6XX

6-16 tecken (inkl. bokstäver och udda tecken)

Men begränsat i SITHS eID-appen till 6-8 siffror för att vara enhetligt med tidigare generationer

PIN: 3

PUK: 3

7XX

6-16 tecken (inkl. bokstäver och udda tecken)

Men begränsat i SITHS eID-appen till 6-8 siffror för att vara enhetligt med tidigare generationer

PIN: 3

PUK: 3