Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här kan du ta del av exempel på nyttoanalyser och nyttokalkyler som Inera varit med och tagit fram.

Alla sidor nedan är nyttokalkyler (nyttor och kostnader är värderade i pengar) utom de märkta med ‘nyttoanalys’ (där inga nyttor och kostnader har värderats i pengar).

Senast publicerade eller uppdaterade

/publicerade

Child pages (Children Display)
depth1
allChildrenfalse
style
sortmodified
reversetrue
first5
sortAndReversemodified.true

Regioner - alla exempel

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max20
sorttitle
showSpacefalse
cqllabel = "region" and space = currentSpace ( )

Kommuner - alla exempel

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
sorttitle
showSpacefalse
cqllabel = "kommun" and space = currentSpace ( )

Inera - alla exempel

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
sorttitle
showSpacefalse
cqllabel = "internt" and space = currentSpace ( )

Ineras logotyp