Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här visar vi en översikt på kontaktkorten och dess olika sektioner med syfte att per informationsmängd beskriva från vilken källa informationen hämtas.

Många regioner lägger in kontaktuppgifter om enheter i sina lokala kataloger vilka sedan synkroniseras till Katalogtjänst HSA. Ändringar för respektive mottagning görs alltid i de lokala katalogerna.

Översiktsbilderna är föränderliga eftersom 1177.se kontinuerligt förbättrar innehållet och kan lägga till funktioner över tid. Därför fungerar översiktsbilderna bäst att läsas här på webbplatsen Öppen info: Hitta och jämför vård, och inte i utskriven form.

För information om och som komplement till den här översikten, finns detaljerade sidor med manualer och riktlinjer för informationsinnehåll. Du hittar den informationen i navigeringen till vänster.

Tip

Visa vårdmottagning på 1177.se kan er regionala redaktör lägga in regionala riktlinjer och tillägg för vad som gäller i er region. Dessa markeras med en flagga med er regions namn.

Info

Information

Beroende på vilken information du gör tillgänglig på enhetens kontaktkort så kan kontaktkortet förändras utseendemässigt. Det är för att det inte ska skapas onödiga tomma utrymmen på kontaktkortet och att all väsentlig information kommer högt upp på respektive enhetssida. I översikten här nedan har vi lagt in alla de informationsfält som man kan göra tillgängliga på ett kontaktkort och därmed kan översiktsbilderna skilja sig åt mot er enhets verklighet.

1. Enhetens namn, besöksadress, tillfällig information och logotype

Läs mer:

2. E-tjänster

Läs mer om e-tjänster i KKA: https://inera.atlassian.net/l/cp/f1hcoeRc

3. Väntetider

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/5CguyfyT

4. Telefon

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/rHWz7d0B

5. Öppettider

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/h9vxdiJZ

6. Hitta oss

Obs!  På kontaktkort för distansenheter visas ingen karta.

Läs mer: 

7. Aktuellt

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/u1aQeSdq resp Vaccinationskampanjer

8. Om oss

image-20240221-180315.png

Läs mer:

9. Så söker du vård hos oss

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/WNH9Rzgd

10. Information till patient

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/YGQQWqMm

11. Praktisk Information

12. Ditt besök hos oss

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/wUHuXoCF

13. För dig som ska besöka någon

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/Rw0BXgx1

14. Relaterade mottagningar

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/diTqXP1u

15. Lista dej på en mottagning

image-20240617-112846.pngImage Added

16. Vårt arbete med kvalitet

image-20240617-101301.pngImage Added

17. Läs mer

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/1GqxjxRc

16

18. Har du upptäckt ett fel på den här sidan?

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/Pa4Pj9EF

Table of ContentsVersion

Kommentar

2024-06-18

Två nya informationsmängder visas på kontaktkortet:

  1. Lista dej på en mottagning (K2IVT-134)

  2. Vårt arbete med kvalitet (K2IVT-126)

Anette Lindgren

2024-04-16

Pkt 13: ändrat stavning från “dej” till “dig”

Anette Lindgren

2024-02-27

“Det här kan du få hjälp med” flyttar in som en undersektion till “Om oss” (PWT 24.03)

Anette Lindgren

2023-12-13

Sektionen “Vårt utbud” byter namn till “Det här kan du få hjälp med”

Anette Lindgren

2023-12-13

Ny bild för sektionen “För dej som ska besöka någon” (PWT 23.15)

Anette Lindgren

2023-12-18

Ny sektion “Praktisk Information”

Anette Lindgren

2023-09-20

Strukturerat om sektionen telefon och öppettider på kontaktkortet (PWT 23.11 / PWT-18427)

Anette Lindgren

2023-09-11

Lagt till ny sektion “Väntetider”

Anette Lindgren

2023-02-28

Kompletterat med läs-mer-länkar under varje sektion

Anette Lindgren

2023-02-23

Uppdaterad med info om nya informationsmängder i sektionerna “Så söker du vård hos oss” och “Ditt besök hos oss” (KKA_23.03) .

Div designjusteringar av sidan.

Anette Lindgren