Översikt (från vilka källor hämtas information i Hitta och jämför vård?)

 

Här visar vi en översikt på kontaktkorten och dess olika sektioner med syfte att per informationsmängd beskriva från vilken källa informationen hämtas.

Många landsting och regioner lägger in kontaktuppgifter om enheter i sina lokala kataloger vilka sedan synkroniseras till den nationella HSA-katalogen. Ändringar för respektive mottagning görs alltid i de lokala katalogerna.

Översiktsbilderna är föränderliga eftersom 1177 Vårdguiden kontinuerligt förbättrar innehållet och kan lägga till funktioner över tid. Därför fungerar översiktsbilderna bäst att läsas här på webbplatsen Öppen info: Hitta och jämför vård, och inte i utskriven form.

För information om och som komplement till den här översikten, finns detaljerade sidor med manualer och riktlinjer för informationsinnehåll. Du hittar den informationen i navigeringen till vänster.

Visa vårdmottagning på 1177.se kan er regionala redaktör lägga in regionala riktlinjer och tillägg för vad som gäller i ert landsting/region. Dessa markeras med en flagga med ert landsting/regions namn.

 

Information

Beroende på vilken information du gör tillgänglig på enhetens kontaktkort så kan kontaktkortet förändras utseendemässigt. Det är för att det inte ska skapas onödiga tomma utrymmen på kontaktkortet och att all väsentlig information kommer högt upp på respektive enhetssida. I översikten här nedan har vi lagt in alla de informationsfält som man kan göra tillgängliga på ett kontaktkort och därmed kan översiktsbilderna skilja sig åt mot er enhets verklighet.

 

1. Enhetens namn, besöksadress, tillfällig information och logotype

Läs mer:

2. E-tjänster och navigering på sidan

Läs mer: Våra e-tjänster

 

3. Telefon- och öppettider

Läs mer: Telefonnummer och öppettider

4. Hitta oss

Obs!  På kontaktkort för distansenheter visas ingen karta.

Läs mer: 

 

5. Om oss

Läs mer:

6. Inför ditt besök

 

7. Läs mer8. Aktuellt9. Vårt utbud

Läs mer: Vårt utbud

 

10. Personal

Visning upphörde 2022-04-27 HJV_22.08

11. Relaterade mottagningar

Läs mer: Relaterade mottagningar

12. Omdömen och fakta

Visas ej idag

13. Har du upptäckt ett fel på den här sidan?