HSA - manual och riktlinjer

I kapitlet HSA-manual och riktlinjer (med underkapitel) kan du läsa om hur du ska göra för att få din enhet/mottagning synlig på 1177 Vårdguiden och hur du registrerar övrigt innehåll som kan visas på din mottagnings kontaktkort på 1177.se/hitta-vard

Relaterade länkar

Synpunkter på innehållet/materialet?

Om du har synpunkter på innehållet/materialet i denna wiki gällande Hitta och jämför vård - Skicka dina synpunkter till Hitta och jämför vårds förvaltning.

Var tydlig med att skriva att det gäller "Hitta och jämför vårds dokumentation" och vilken sida/sektion/information som är otydlig och ge gärna ert förslag på förbättring.

E-post: support@inera.se

Gäller ditt ärende felaktigheter/incidenter i tjänsten Hitta och jämför vård. Följ instruktionerna som finns under fliken SUPPORT