HSA - manual och riktlinjer

I kapitlet HSA-manual och riktlinjer (med underkapitel) kan du läsa om hur du ska göra för att få din enhet/mottagning synlig på 1177.se och hur du registrerar övrigt innehåll som kan visas på din mottagnings kontaktkort på 1177.se/hitta-vard

Relaterade länkar

  • För att bli synlig på 1177.se (med kontaktkort)

  • På denna sida Dokument hittar du numera alla dokument för Katalogtjänst HSA :

    • HSA: s kodverk, 

    • Schemaversioner, och 

    • Användarhandboken (titta under rubriken "Stödjande")