För att bli synlig på 1177 Vårdguiden

Skapades av Daniel Erlandsson (Inera) (Unlicensed), uppdaterades senast Mars 03, 2020 av Mona Schönström.

Riktlinje

FÖR ATT BLI SYNLIG PÅ 1177.SE

För att bli synlig på 1177 Vårdguiden behöver ni fylla i alla nedanstående "TEKNISKT OBLIGATORISKA ATTRIBUT" i HSA-katalogen.

 1. Geografiska koordinater RT90 (geographicalCoordinates) Undantag: Enhet registrerad med Enhetstyp Distansenhet (hsaBusinessType=03)
 2. HSA-id (mottagningen behöver vara registrerad i HSA-katalogen)
 3. Länskod (countyCodeUndantag: Enhet registrerad med Enhetstyp Distansenhet (hsaBusinessType=03)
 4. Visas för (hsaDestinationIndicator)
 5. Vård- och omsorgsform(careType)

  För landsting/regioner som inte visar ALLA verksamhetskoder på 1177 Vårdguiden måste dessutom verksamhetskod vara ifyllt annars visas inte mottagningen på 1177 Vårdguiden - Hitta och jämför vård.

OBS!

FÖR ATT BLI SÖKBAR PÅ 1177 VÅRDGUIDEN

För att sökningen på Hitta och jämför vård ska fungera är också attributet Enhetstyp (hsaBusinessType) TEKNISKT OBLIGATORISKT för vissa typer av enheter.

 • Enhetstyp 01 – Sjukhus. Ex. Danderyds sjukhus AB. Även om din enhet ligger fysiskt inom och organisatoriskt under ett sjukhus ska du inte fylla i detta attribut. Ex. Kirurgmottagning, Danderyd
 • Enhetstyp 02 – Vårdcentral
 • Enhetstyp 03 – Distansenhet

OBS!

ÖVRIGA TYPER AV ATTRIBUT - DEFINITIONER

I manualen beskrivs vilka övriga HSA-attribut som används av Hitta och jämför vård och hur de är definierade.

 • Obligatoriska attribut är de som vi på 1177 Vårdguiden anses vara av karaktären obligatoriska utifrån användningen av tjänsten.
 • Frivilliga attribut är de som vi på 1177 Vårdguiden anses vara av karaktären frivilliga, men av nytta utifrån användningen av tjänsten, det vill säga till nytta för invånaren.