Övriga HSA-attribut (ej synliga på kontaktkort)Nedanstående attribut är attribut som används av Hitta vård för till exempel sökningar.

Verksamhet

Attributet Verksamhet används vid sökning av mottagningar.

Ska beskriva typ av verksamhet som bedrivs. Klartext till attributet Verksamhetskod. Anger vilken typ av verksamhet som bedrivs på enheten, enligt Kodverket för verksamhetskod. Bör sättas på lägsta möjliga nivå i trädet för den typ av verksamhet som enheten/funktionen bedriver. Välj verksamhet utifrån den huvudverksamhet som bedrivs/speglar smal eller specifik verksamhet som är viktig att hitta ur ett sökperspektiv.

Information

OBS! Registrera inte verksamhetsnamn/kod på den överordnade enheten utan på de underordnade enheterna och funktionerna.

  • Exempel: Verksamhetsnamn ”Distriktssköterskeverksamhet” ska anges på Distriktssköterskemottagningen – inte på vårdcentralen.

Läs mer på Inera om Verksamhetskod HSA Innehåll Verksamhetskod (kolla under kapitel "HSA Kodverk" och verifiera att du tittar på rådande version som gäller) HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Verksamhet

businessClassificationName

OBLIGATORISKT ATTRIBUT

Verksamhetskod

Verksamhetskod anges för att förbättra sökningen av mottagningar för användarna.
Hör ihop med ”Verksamhet/ businessClassificationName” Den/de verksamhetskod/-er som gäller för angiven/angivna verksamhet/-er, enligt "HSA Innehåll Verksamhetskod".

  • Exempel: 1506 - Distriktssköterskeverksamhet

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Verksamhetskod

businessClassificationCode

OBLIGATORISKT ATTRIBUT

Läs mer på Inera om Verksamhetskod: HSA Innehåll Verksamhetskod(Kolla under kapitel "Hsa Kodverk" och verifiera att du tittar på rådande version som gäller).

Visas för

Används som koppling till tjänsten Hitta vård.Viktigt

Om fältet inte är ifyllt kommer inte enheten att visas för allmänheten och därmed ej heller på Hitta vård.

Värdet i Visas för ska för enheten satt till 03 (Internettjänster med godkänd HPTB) eller 04 (Alla som vill använda informationen, det vill säga informationen blir publicerad i samlad form för fri användning av vem som helst (så kallad "öppen data") för att kunna hittas via söktjänsten på Hitta vård. Se "HSA Innehåll Visas för" 

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Visas för

hsaDestinationIndicator

TEKNISKT OBLIGATORISKT ATTRIBUT

Läs mer på Inera om Visas för: HSA Innehåll Visas för

Enhetstyp

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Enhetstyp

hsaBusinessType

OBLIGATORISKT ATTRIBUT

Enhetstyp används vid sökning på vårdcentral eller sjukhus.


Attributet används för att visa om en organisation, enhet eller funktion kan klassas som en viss typ av enhet, till exempel "sjukhus" eller "vårdcentral". Här ska endast sjukhus och vårdcentraler kodas, och inte deras underliggande enheter och funktioner, t.ex. mottagningar och avdelningar. 

Läs mer på Inera om enhetstyp: HSA Innehåll Enhetstyp (finns under kapitlet HSA-kodverk)

Vård- och omsorgsform 

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Vård- och omsorgsform

careType

TEKNISKT OBLIGATORISKT ATTRIBUT

Vårdform används som koppling till Hitta vård.
Om ej ifyllt visas inte enheten för allmänheten.

Kod för den form av vård (öppen vård, sluten vård eller hemsjukvård). Måste vara angivet på enheten för att den ska kunna synas och hittas i Hitta vård.

  • Exempel: "01" för öppen vård, "02" för sluten vård och "03" för hemsjukvård. 

Läs mer på Inera och Vård- och omsorgsform: HSA Innehåll Vård- och omsorgsform (finns under kapitlet HSA-kodverk).