Relaterade Mottagningar och Verksamhetskoder

 

Verksamhetskoder och HJV

Verksamhetskoder används för att tala om vilken typ av vård- omsorgsverksamhet enheten utför till en patient/invånare.

Kodningen av en enhet tillför både stöd för en invånare/patient/nära anhörig att söka fram rätt vårdenhet, men även stöd för att man som invånare på ett kontaktkort kunna klicka sig vidare till andra liknande vårdenheter inom en viss region eller nationellt.

I det sistnämnda fallet visas verksamhetskoderna upp på respektive vårdenhet och gör sig klickbara för att en ny träfflista kan byggas upp med vald verksamhetskod.
Syfter är att det ska bli lättare för invånaren att kunna hitta andra vårdenheter med samma typ av uppdrag och få förslag på exempelvis vårdenheter som ligger närmare invånarens bostad, arbete eller liknande.

Verksamhetskod används alltså för att förbättra sökningen av mottagningar för användarna och även för att hitta liknande vårdenheter än det kontaktkort du befinner dig på.
Hör ihop med ”Verksamhet/ businessClassificationName” Den/de verksamhetskod/-er som gäller för angiven/angivna verksamhet/-er, enligt "HSA Innehåll Verksamhetskod".

  • Exempel: 1506 - Distriktssköterskeverksamhet

  

Klickar man på "Distriktsköterskeverksamhet" görs en (ny) nationell sökning på denna verksamhetskod och en träfflista presenteras (nationell) så att invånaren kan välja andra enheter eller göra en ny sökning.

 

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Verksamhetskod

businessClassificationCode

OBLIGATORISKT ATTRIBUT

 

Viktigt!

Innan du kodar din verksamhet måste du läsa på om verksamhetskoder i HSA!

Viktiga kapitel:

  • Generella kodningsprinciper

  • Innehållsbeskrivningar och verksamhetsbenämningar

  • Kodningskriterier

  • Önskemål

Läs mer på Inera om VerksamhetskodHSA Förvaltning dokument (Titta under kapitel "Hsa Kodverk" och verifiera att du tittar på rådande version som gäller). Sektionen Relaterade mottagningar

Alla relaterade enheter visas då sektionen expanderas. Antalet relaterade mottagningar som visas upp kan vara max 100 stycken. 

 

Riktlinje

Lista HSA: n för de enheter som ni bedömer som intressanta för patienten och som patienten erfarenhetsmässigt ofta missar att hitta. Det kan t ex vara: 

  • en privat vårdcentral som hänvisar till en annan vårdcentrals barnavårdscentral, eller

  • en mödravårdscentral som geografiskt inte ligger vid sin organisatoriskt tillhörande vårdcentral.

OBS! Attributet ska inte användas i kommersiellt syfte utan är till för att vägleda patienten i vården.

 

Kontrollera att "Relaterade mottagningar" i HSA-katalogen inte är desamma som i sektionen VÅRT UTBUD (Vårt utbud) vilket innebär att samma information visas både under sektionerna VÅRT UTBUD och RELATERADE MOTTAGNINGAR.

På kontaktkort för sjukhus kan alla sjukhusets enheter listas som Relaterade enheter. Även motsvarande så kan sjukhusets kontaktkort läggas upp som Relaterad mottagning för att man som invånare ska få tillgång till sjukhusets eventuella serviceinformation, kontaktkort och e-tjänster.

 

Tips!

I den beskrivande texten som finns under "OM OSS" förekommer det idag ofta hänvisningar till lämpliga jourmottagningar/närakuter när vårdcentralen eller mottagningen är stängd. Utifrån en invånares användning underlättar det för denne om ni även lägger in dessa kvälls-/helgöppna mottagningar som Relaterade mottagningar - för att hjälpa patienten/invånaren, att hen inte behöver göra en ny sökning på 1177.se

  • Exempel: Att ni på en vårdcentrals kontaktkort lägger in närmaste närakut som Relaterad mottagning.

 

HSA-Attribut

Namn på HSA-attribut

Information

Relaterad enhet

hsaVpwNeighbouringObject

FRIVILLIGT ATTRIBUT

 

Fler mottagningar inom 

Här visar systemet fler förslag på enheter inom samma vårdtyp, baserat på verksamhetskod men även snomed-koder (Utbudstjänsten Region Stockholm).