Öppen info: Hitta och jämför vård

Om Hitta och jämför vård 1177 Vårdguiden

I tjänsten Hitta och jämför vård 1177 Vårdguiden finns kontaktuppgifter till olika verksamheter i vården och tandvården. Det går även att till exempel jämföra hur lätt det är att komma i kontakt med och få läkartider på olika vårdcentraler och se olika kvalitetsomdömen från patienter.

Informationen på kontaktkorten kommer primärt ifrån Nationella HSA-katalogen (HSA), men fylls även på med information från andra nationella källor och i vissa fall regionala.

Några av de nationella källorna är SIGNe (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR), med data från nationella patientundersökningar, 1177 Vårdguidens e-tjänster (systemet Mina vårdkontakter), ÖDP (Öppen dataplattform som tillhandahåller information om indikatorbeskrivningar med mera) samt ifrån Hitta och jämför vårds egna verktyg Kontaktkortsadmin.

Läs mer

För att synas på 1177 Vårdguiden

Fälten i HSA-katalogen kallas attribut. De attribut som beskrivs i denna manual utgörs av:

  1. tekniskt obligatoriska
  2. obligatoriska
  3. frivilliga attribut.

Läs mer om att synas på 1177 Vårdguiden 


Dessa attribut används i tjänsten Hitta och jämför vård på 1177 Vårdguiden. Även om en enhet uppfyller alla krav för att visas i Hitta och jämför vård räcker det sällan för att beskriva enheten på ett bra sätt för en invånare. 

Rådet är att fylla i så många som möjligt av de frivilliga attributen, dock utan att ”krysta fram” information som inte finns. Många av attributen som används i Hitta och jämför vård används även i andra funktioner och tjänster kopplade till HSA-katalogen.

De olika tekniskt obligatoriska, obligatoriska och frivilliga attributen markeras vid varje attribut med text.

1) Tekniskt obligatoriska

De tekniskt obligatoriska attributen måste vara ifyllda för att ett kontaktkort överhuvudtaget ska synas på 1177.se och Hitta och jämför vård.

* För landsting/regioner som inte visar ALLA verksamhetskoder på 1177 Vårdguiden måste dessutom verksamhetskod vara ifyllt, annars visas inte mottagningen på Hitta och jämför vård 1177 Vårdguiden.

2) Obligatoriska attribut

De obligatoriska attributen är de som 1177 Vårdguiden anser vara av karaktären obligatoriska utifrån användningen av tjänsten för invånaren.

3) Frivilliga attribut

De frivilliga attributen är de är de som 1177 Vårdguiden anser vara av karaktären frivilliga, men av nytta utifrån användningen av tjänsten från ett invånarperspektiv.

Nyttjare av HSA till exempel landsting/region kan ha andra krav utifrån sin verksamhets behov och beskrivs då i det landstingets/regionens egna riktlinjer.

Synpunkter på innehållet/materialet?

Om du har synpunkter på innehållet/materialet i denna wiki gällande Hitta och jämför vård - Skicka dina synpunkter till Hitta och jämför vårds förvaltning.

Var tydlig med att skriva att det gäller "Hitta och jämför vårds dokumentaition" och vilken sida/sektion/information som är otydlig och ge gärna ert förslag på förbättring.

Lämna synpunkter här:

Gäller ditt ärende felaktigheter/incidenter i tjänsten Hitta och jämför vård. Följ instruktionerna som finns under fliken SUPPORT!

VIKTIGT!

Glöm inte bort när du skickar/mejlar in ditt ärende att förtydliga att du vill att ärendet skall tilldelas till "Förvaltningen för Hitta och jämför vård".

Om ärendet dessutom är kopplat till denna wiki. Skriv gärna tydligt att det är något material du vill uppdatera och gärna en URL till den sida som du vill att vi ska uppdatera.