Öppen info: Hitta vård Home

Om Hitta vård på 1177

I tjänsten Hitta vård på 1177 finns kontaktuppgifter till olika verksamheter i vården och tandvården. 

Informationen på kontaktkorten kommer primärt ifrån Nationella HSA-katalogen (HSA), men fylls även på med information från andra nationella källor och i vissa fall regionala.

Läs mer

För att synas på 1177 

Fälten i HSA-katalogen kallas attribut. De attribut som beskrivs i denna manual utgörs av:

  1. tekniskt obligatoriska

  2. obligatoriska

  3. frivilliga attribut.

Läs mer om att synas på 1177Dessa attribut används i tjänsten Hitta vård på 1177. Även om en enhet uppfyller alla krav för att visas i Hitta vård räcker det sällan för att beskriva enheten på ett bra sätt för en invånare. 

Rådet är att fylla i så många som möjligt av de frivilliga attributen, dock utan att ”krysta fram” information som inte finns. Många av attributen som används i Hitta vård används även i andra funktioner och tjänster kopplade till HSA-katalogen.

De olika tekniskt obligatoriska, obligatoriska och frivilliga attributen markeras vid varje attribut med text.

1) Tekniskt obligatoriska

De tekniskt obligatoriska attributen måste vara ifyllda för att ett kontaktkort överhuvudtaget ska synas på 1177.se och Hitta vård.

* För landsting/regioner som inte visar ALLA verksamhetskoder på 1177 måste dessutom verksamhetskod vara ifyllt, annars visas inte mottagningen på Hitta vård på 1177.

2) Obligatoriska attribut

De obligatoriska attributen är de som 1177 anser vara av karaktären obligatoriska utifrån användningen av tjänsten för invånaren.

3) Frivilliga attribut

De frivilliga attributen är de är de som 1177 anser vara av karaktären frivilliga, men av nytta utifrån användningen av tjänsten från ett invånarperspektiv.

Nyttjare av HSA till exempel landsting/region kan ha andra krav utifrån sin verksamhets behov och beskrivs då i det landstingets/regionens egna riktlinjer.

Synpunkter på innehållet/materialet?

Om du har synpunkter på innehållet/materialet i denna wiki gällande Hitta vård - Skicka dina synpunkter till Hitta vårds förvaltning.

Var tydlig med att skriva att det gäller "Hitta vårds dokumentation" och vilken sida/sektion/information som är otydlig och ge gärna ert förslag på förbättring.

Lämna synpunkter här:

Gäller ditt ärende felaktigheter/incidenter i tjänsten Hitta vård. Följ instruktionerna som finns under fliken SUPPORT!

VIKTIGT!

Glöm inte bort när du skickar/mejlar in ditt ärende att förtydliga att du vill att ärendet skall tilldelas till "Förvaltningen för Hitta vård".

Om ärendet dessutom är kopplat till denna wiki. Skriv gärna tydligt att det är något material du vill uppdatera och gärna en URL till den sida som du vill att vi ska uppdatera.