Regionala anpassningar Region Stockholm

Certifieringar

Regional anpassning: Certifieringar (typ av certifiering tillsammans med datum) för enheten visas i sektionen OM OSS. Om en enhet har flera certifieringar så listas de efter varandra.

Certifieringar hämtas från systemet Gemensam uppföljningsportal, GUPS (http://www.vardgivarguiden.se/gups) och visas enbart enheter inom Stockholms läns landsting. 


KällaInformation
GUPSQuestionId: F10 (certifikat) eller QuestionId: F11 (diplomerade)

Aktuellt

I Stockholms län kan sektionen Aktuellt enbart användas till att visa upp information om vaccinationskampanjer inom Stockholms läns landsting, se sidan om Vaccinationskampanjer, https://inera.atlassian.net/l/c/oVpNQF7C 


Information

Supportfrågor kring vaccination säsongsinfluensa på 1177 Vårdguiden

Om ni har problem med att er mottagning saknar information om vaccinationskampanjer eller att mottagningen har felaktiga uppgifter kring vaccinationstider, gå då in på https://vardgivarguiden.se/it-stod/e-tjanster-och-system/vaccinera/ för att se hur ni ska gå tillväga. 


Utbud

Enheter inom Stockholms läns landsting får sitt utbud via Utbudstjänst SLL. Utbudet i Utbudstjänst SLL utgår från de uppdrag vårdgivare har med Stockholms läns landsting. 1177:s sökfunktion för att hitta och jämför vård baserar utbudsinformation på innehåll i Utbudstjänst SLL. 

Attribut som inte visas på kontaktkorten

Nedanstående attribut är attribut som används av Hitta och jämför vård för till exempel sökningar, men som inte visas på kontaktkorten.

Verksamhet

Regional anpassning: Attributet Verksamhet och Verksamhetskod i HSA används ej för Stockholms läns landsting.

Information om vilken typ av verksamhet en enhet har hämtas istället från Utbud/NTjP. Läs mer under rubriken Utbud nedan.

HSA-AttributAttributets LDAP-namnInformation
VerksamhetbusinessClassificationNameTyp av verksamhet hämtas ej från HSA utan från utbudsdomänen vardochomsorgsutbud (Utbudstjänsten)
VerksamhetskodbusinessClassificationCodeVerksamhetskod hämtas ej från HSA utan från utbudsdomänen vardochomsorgsutbud (Utbudstjänsten)

Enhetstyp

Regional anpassning: Enhetstyp används ej av SLL för sökning på vårdcentral eller sjukhus.

HSA-AttributAttributets LDAP-namnInformation
EnhetstyphsaBusinessTypeSökning på Vårdcentral är baserad på utbudskod via utbudsdomänen vardochomsorgsutbud (Utbudstjänsten).

Versioner

DatumKommentarUppdaterad av
2021-01-25Info om Vaccinationskamanjer flyttad till egen sidaAnette