Tillfällig information

Tillfällig information visas under enhetsnamn och besöksadress på kontaktkortet som en gul informationsruta.

Exempelbild på hur informationsrutan ser ut.Riktlinjer

Tillfällig information ska innehålla viktig information som är giltig under en begränsad tid.
Informationen ska tas bort då den inte längre är giltig.

Skriv inte ut veckonummer utan använd istället datum då veckonummer inte är tillräckligt tydligt för invånaren.Riktlinjer

Vid avvikande tider på exempelvis röda dagar i kalendern som inträffar på en vardag ska Tillfällig information användas.

 • Exempelvis Trettondag jul, Långfredag, Annandag påsk, Första maj, Kristi himmelsfärds dag, Nationaldagen, Midsommarafton, Midsommardagen, Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton.

  • Skriv då i den gula rutan som visas att under dessa dagar (ex första maj så har vårdmottagningen andra öppettider än en vanlig vardag. Dessa förändringar kommer dock inte att påverka "Öppet nu" vid söksidan/träfflistan då applikationen inte hanterar datum med röda dagar. 

  • Glöm inte att ta bort denna information när de röda dagarna har passerats.Viktigt

Attributet innehåller en datastruktur med tre underattribut; Startdatum (fromDate), slutdatum (toDate) och beskrivning (comment). Attributen Startdatum (fromDate) och slutdatum (toDate) används för att avgöra om meddelandet ska visas eller inte vid den aktuella tidpunkten

Om inga datum är angivna, alternativt om slutdatum inte fylls i, visas meddelandet, givet att meddelandefältet inte är tomt.HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Tillfällig information

 • Startdatum

 • Slutdatum

 • Beskrivning

hsaVpwInformation2

 • fromDate

 • toDate

 • comment

FRIVILLIGT ATTRIBUT