Om oss

Inom sektionen "Om oss" presenteras ett antal informationsmängder såsom beskrivande text, ev bild på mottagningen, och driftsform.   


Tips

För mottagningar som har sektionen Vårt utbud (från Kontaktkortsadmin är det bra att se över innehållet i sektionen OM OSS och innehållet i sektionen VÅRT UTBUD för att undvika upprepningar och för att få en bra struktur för invånaren.

Beskrivning

Mottagningens beskrivning visas direkt under sektionsrrubriken Om oss.

Riktlinjer

Beskrivningen från HSA-katalogen innehåller radbrytningar som visas korrekt, men innehåller inga övriga html-taggar, till exempel så kan man inte lägga in en länk eller text i fetstil. 

Tips

  • Får du inte plats med all information går det bra att göra kompletteringar i HSA-attributet Extra information.

  • Radbrytningar (enterslag) är tillåtna och rekommenderas att göras för att särskilja de redaktionella styckena.

  • Vi rekommenderar att du som HSA-administratör att inte göra fler än två eller tre radbrytningar innan nästa stycke kommer.

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Beskrivning

Description

OBLIGATORISKT ATTRIBUT

Mer om

Om attributet Mer om är ifyllt i HSA-katalogen visas den texten under ordinarie beskrivningstext. Attributet är tänkt som ett komplement till attributet Beskrivning för att ytterligare beskriva en enhets verksamhet.HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Mer om...

hsaVpwInformation1

FRIVILLIGT ATTRIBUT

Bild

Foto på enheten visas till höger i sektionen OM OSS.

Bild på enheten så att besökaren ska kunna känna igen sig när han eller hon sedan ska besöka enheten. Observera att en bild inte får läggas till utan en kompletterande alt-text (en beskrivande bildtext) fylls i. Alternativ text visas på kontaktkortet som alt-text om det är ifylld.

I HSA-katalogen finns en storleksbegränsning på 50 kB. Bilden visas i max halva kolumnbredden för Om oss i desktop och hela i mobil vy. Om bilden har ett mindre originalformat visas den så. Rekommendationen är att bilderna har proportionen 3:2 vilket innebär 640px bredd och 427px höjd för att använda det tillgängliga utrymmet optimalt och för en så bra bild som möjligt.HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Bild

jpegPhoto

FRIVILLIGT ATTRIBUT

Alt-text

hsaAltText

FRIVILLIGT ATTRIBUTDriftsform

Ägarform visas på kontaktkortet under rubriken Driftsform
Exempel: "Landsting/Region", "Kommun" eller "Privat" 

I Region Skåne markeras ägarformen vid Vårdval Skåne som "Ingår i Vårdval Skåne". se länk.

Bilden nedan visar på hur detta ser ut på ett kontaktkort.HSA-attributAttributets LDAP-namn

Information

HSA-attributAttributets LDAP-namn

Information

Ägarformmanagement

OBLIGATORISKT ATTRIBUT